Turaidas
muzejrezervāts

Noslēdzot 2021. gada arheoloģisko izpēti Turaidas Baznīckalnā

Pabeigti sezonas izrakumi Turaidas Baznīckalnā


Izrakumu laukuma rietumu profils. Kreisajā pusē bijusi stāva kalna nogāze un grāvis tās priekšā. Centrā redzams viduslaiku pils būvgružu slānis – uzbērts vēlāk.

Izrakumu laukuma rietumu profils. Kreisajā pusē, šķērsgriezumā redzams, ka bijusi stāva kalna nogāze un grāvis tās priekšā. Centrā redzams viduslaiku pils būvgružu slānis – uzbērts vēlāk.

Šogad, 30. jūlijā, tika nobeigti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsētas ziemeļu pusē. Darbu mērķis bija noteikt seno kapsētas robežu. Arheoloģiskajos izrakumos piedalījās Siguldas novada domes un Turaidas muzejrezervāta finansēti novada skolu jaunieši.

Izrakumu gaitā tika izpētīts laukums 34,5 m2 platībā līdz vairāk nekā pusotra metra dziļumam. Izrakumu gaitā tika konstatēts, ka šī vieta agrāk, domājams 19. gadsimtā, līdzināta, noberot būvgružus no Turaidas viduslaiku pils, tāpēc arī iegūtie atradumi attiecināmi nevis uz kapsētu, bet pili. Tie ir jau iepriekš pieminētie – musketes lode, atslēdziņa, arbaleta bultas gals, kā arī jaunieguvumi: ledus pakavs – rēdze – dzelzs pakavs ar radzi ko piestiprināja apava papēdim, lai nodrošinātos pret slīdēšanu.  Atrasts arī neliels kaltiņš un vairumā – kalēja kaltas dzelzs naglas. Savukārt zemes virsslānī – daudzas padomju perioda, galvenokārt 1950. – 1970. gadu kapeikas, ko tūristi savulaik atstājuši uz Turaidas Rozes piemiņas vietas. Meklēto kapsētas robežu, domājams, izdevās konstatēt pašā izrakumu laukuma dienvidu pusē. Laukuma profilā (sānmalā) labi redzama mākslīgi nostāvināta kalna nogāze, tās priekšā ap 1,5 m plats un ap 1 m dziļš grāvis. Šīs izbūves laika gaitā aizlīdzinātas un dabā vairs nav redzamas. Jauniegūtie fakti dod pamatu turpināt arheoloģisko izpēti arī nākamajā gadā.

Paldies Siguldas novada pašvaldībai un tās atbalstītajai novada skolēnu nodarbinātības programmai!

Egīls Jemeļjanovs
Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi