Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervātā septembrī notiks “Somugru diena”


Turaidas muzejrezervātā 25. septembrī  plkst.12.00 notiks “Somugru diena 2021”, kuras daudzveidīgās aktivitātes būs veltītas ražas tematikai. Tā tiks akcentēta sarunās, stāstos, amatu prasmju demonstrējumos, dziesmās, dejās, kā arī iepazīstot Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas.

Ražas tēmai piešķirta arī simboliska nozīme – kā paveiktā novērtējums somugru tautu kultūras pētīšanā, saglabāšanā un mantošanā.

“Somugru dienu” mērķis ir aktualizēt Latvijas otras pamattautas – lībiešu - kultūru kontekstā ar citām somugru tautām, kā arī latviešiem ļaut sajust savu tālo senču saknes, saprast lībisko – somugrisko savas kultūras izpausmēs.

Somugru valodas Eiropā ir vairāk nekā trīsdesmit, taču to skaits samazinās. Šodien ir svarīgi saglabāt seno tautu valodas un kultūru, atpazīt, saprast kopīgo un interesanto – valodā, folklorā, tradīcijās, etnogrāfijā un sadzīves norisēs.

Somugru senčus saista daudzus gadu tūkstošus sena kopīga vēsture.  Ap 6.–7. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras viņi visi dzīvojuši kompaktā teritorijā Urālu kalnu dienvidu daļā. Uzlabojoties klimatiskajiem apstākļiem, atsevišķas ciltis devušās uz Eiropas rietumiem, citas – uz ziemeļu pusi, integrējot savā kultūrā ceļā sastapto iedzīvotāju antropoloģiskās un kultūras iezīmes.  Viena no somugru valodu saimei piederīgām tautām ir lībieši, ar kuru  kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti nodarbojas Turaidas muzejrezervāta speciālisti. Muzejrezervāta teritorija atrodas senā Gaujas lībiešu pilsnovada centrālajā daļā.

Šogad svētkus rīko Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību un ar SIA “Metsa  Forest” (Somija - Latvija) atbalstu, kā arī tiek plānota sadarbība ar somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija). Šo svētku rīkošana aizsakās Rīgas Latviešu biedrībā jau 2014. gadā sadarbībā ar asociāciju “Fenno – Ugria”, kas ir arī šī gada VIII Pasaules Somugru tautu kongresa (Tartu), kā arī ikgadējo Radu tautu dienu (Hõimupäevad) Igaunijā organizatori. Asociācija “Fenno – Ugria” katru gadu dāvā daudzveidīgas kultūras norises no Igaunijas “Somugru dienām” Latvijā.

Sarīkojums klātienē būs pieejams tikai tiem, kuri būs vakcinēti pret Covid - 19  vai to pārslimojušajiem.

Cerams, ka viss iecerētais norisināsies, sajūtot blakus līdzcilvēkus, taču ja  pasliktināsies epidemioloģiskā situācija, svētku norises notiks video formātos un tiešsaistē.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts