Turaidas
muzejrezervāts


Gaida Grundberga (29.12.1928. – 07.09.2021.). Atvadu vārdi


Tēlniece Gaida Grundberga rakstnieka Anšlava Eglīša 100 gadu jubilejai veltītā pieminekļa atklāšanā Inciema muižas parkā. 2006

Tēlniece Gaida Grundberga rakstnieka Anšlava Eglīša 100 gadu jubilejai veltītā pieminekļa atklāšanā Inciema muižas parkā. 2006

2021. gada 7. septembrī mūžībā devusies tēlniece Gaida Grundberga. Turaidas muzejrezervātam ar Gaidu Grundbergu bija izveidojusies sirsnīga sadarbība. Viens no īpašiem kopīgi veiktajiem darbiem bija piemiņas zīmes izveidošana un uzstādīšana lībiešu valdniekam Kaupo pie Krimuldas baznīcas.

Pārdomājot Kaupo piemiņas akmens radīšanu, tēlniece saka: “Kaupo piemiņas zīme iekalta akmenī. Akmens ir mūžības simbols. Mūsu tautas dziesmā teikts: ūdentiņis, akmentiņis – tie dzīvoja saules mūžu.
Ko es varu teikt par mūžību? Vajadzētu domāt labas domas par šodienu, vajadzētu labu darīt šodien, ar mīlestību un labestību dzīvot šodien – tā jau tad arī ir tā mūžība. Svarīgi ir kādam palīdzēt un labu izdarīt ar mīlestību, nevis ar zobenu. Skolā strādājot arī to jūt: tie bērni, kas ir ļauni, kam nāk tie sliktie vārdi, tiem ģimenē nav kaut kas kārtībā: pietrūkst mīlestības un saticības.
Mans vēlējums – pēc iespējas vairāk sakopt savu zemi un atcerēties savus senčus. Arī Sateseles valdniekam Dabrelim vajadzētu savu zīmi”. (Turaidas ziņas, 2001. gada septembris)

Gaišā piemiņā atceroties tēlnieci, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne kopā ar kolektīvu izsaka dziļu līdzjūtību Gaidas Grundbergas tuviniekiem un kolēģiem.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi