Turaidas
muzejrezervāts


Atvadu vārdi Pēterim Jurkānam


Kad mana dvēsele šķirsies no dziesmu lejas šīs – tā mīlestības dziesmu sev līdzi aiznesīs. /F. Bārda/
Pēteris Jurkāns (06.11.1944. – 08.11.2021.08.)

Pēteris Jurkāns (06.11.1944. – 08.11.2021.08.)

Laikā, kad veļu migla paceļas no Gaujas senielejas dzīlēm, 8. novembrī mūžībā devies Pēteris Jurkāns (06.11.1944. – 08.11.2021.) –  ilggadējais Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedrs.

Ar Turaidu Pēteri Jurkānu vieno vairāku gadu desmitu nesavtīgs devums kultūras pieminekļu saglabāšanā, atbalsts, interese un profesionāls padoms. Viņa pieredze ir ieguldīta nozīmīgu muzejrezervāta ēku – pieminekļu saglabāšanā un infrastruktūras nodrošināšanā. Strādājot projektēšanas institūta “Komunālprojekts” Siguldas nodaļā par galveno inženieri arhitektu, Pēteris Jurkāns piedalījies muzejrezervāta attīstībai tik nozīmīgu objektu - elektrības apakšstacijas, kas izveidota pils ziemeļu tornī, un Turaidas muižas jaunās klēts ēkas – muzeja krātuves – projektu izstrādē.

Viena no Pētera Jurkāna sirdslietām bija dziesma. Ilgus gadus viņš dziedājis vīru koros “Satezele” un “Silvikola”. Arī dziesmas gars viņu saistījis ar Turaidu, gan iedziedot Dziesmu dārzu Austras koka atklāšanā, gan klātesot Dainu kalna vasaras koncertos.

Par savu dzīvesbiedru muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne intervijā laikrakstam “Siguldas Elpa” ir teikusi: “Mans vīrs ir ģimenes drošais pamats. Pēc profesijas – inženieris. Pateicoties viņam, mājās vienmēr ir siltums, un dārzā zāliens ir skaisti nopļauts.”

Turaidas muzejrezervāta kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību direktorei Annai Jurkānei un viņas tuviniekiem, no dzīvesbiedra Pētera Jurkāna atvadoties.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts