Turaidas
muzejrezervāts

Atvērta grāmata “Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne”


UGJIS NIEDRA7 aprīlī, LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā notika pasākums, kura laikā tika publiski atvērts Turaidas muzejrezervāta jaunākais izdevums - pētnieka, Dr. hist. Uģa Niedres apjomīgais darbs - grāmata "Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts". Pasākumā piedalījās LR Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, Latvijas Universitātes  Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Turaidas muzejrezervāta pārstāvji, kā arī plašs loks klausītāju. Ikviens klātesošais izteica savu cieņu un atzinīgi novērtēja Uģa Niedres ieguldīto darbu gandrīz desmit gadu garumā, lai izveidotu ap 1000 lappušu lielu iespieddarbu, kas atklāj ne tikai Turaidas muižas vēsturi jau no 17. gadsimta, bet apkopo arī vērtīgu informāciju par laikmeta norisēm plašākā teritorijā - Vidzemē.

Savā runā grāmatas autors izteica lielu pateicību Turaidas muzejrezervātam - Annai Jurkānei, Vijai Stikāne, Līgai Kreišmanei un TMR krājuma speciālistiem, LU Akadēmiskajai bibliotēkai - Ventai Kocerei, Guntai Jaunmuktānei, Aijai Taimiņai un citiem, apgādam "Zinātne" - Ingrīdai Segliņai, Mārtiņam Plotkam, redaktorei Ingunai Mīlgrāvei, kā arī vairāku Latvijas muzeju pārstāvjiem, kas ar savu darbu, padomu, līdzdalību un atbalstu ir līdzējuši grāmatas tapšanai.

Sadarboties ar Turaidas muzejrezervātu Uģi Niedri savulaik uzaicināja toreizējā muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne. Savā uzrunā pasākuma laikā viņa sacīja: "Šodien, manuprāt, ir patiesi svētīgs brīdis, kad skatām un rokās turam šo apjomīgo pētījumu, kas ir vēsturnieka, vēstures zinātņu doktora, etnogrāfa, muzejnieka, arī rakstnieka Uģa Niedres mērķtiecīga, neatlaidīga darba rezultāts, kas ir tapis vairāku gadu garumā.

Uģa darbs arhīvos, muzejos, bibliotēkās, un paša plašās zināšanas un vēstures procesu izpratne, tēlainā valoda veido šo grāmatā ietverto tautas dzīves stāstu, varētu pat teikt - tautas eposu, kurā var iepazīt uzskatu kopumu, tradīcijas, reliģijas, dzīvesveidu, uz kura pamata balstījās sabiedrība turpat četros gadsimtos no 17. līdz 20. gadsimtam Vidzemē, Turaidas un apkārtnes muižās.

Uģis ir izvēlējies ļoti interesantu, un pirmajā brīdī var likties neparastu vārdu, kā viņš apzīmē to, kas publicēts grāmatā – “ Kultūrvēsturisks lūkojums rakstos “. Domāju, ka ar šo vārdu “lūkojums” varētu skaidrot vēlmi dziļāk un detalizētāk ielūkoties gadsimtu radītajās pārmaiņās. Pagātnes dziļākā lūkojumā, lai apzinātu to, uz ko tad balstās tautas kolektīvā pieredze. Grāmatā tiek parādīts, kā no visa ikdienišķā, no ikdienas dzīves, no ikdienas notikumiem, pat no ikdienas darbu sākšanas reizē ar saullēktu, veidojās tautas izdzīvošanas un tautas gara stiprums.  Grāmatā tas parādīts un tēlaini atdzīvojas ar atsevišķu dokumentu skaidrojumiem, ar atsevišķiem rakstiem, kas veido šo kultūrvēsturiskā lūkojuma kopumu.

Vēstures pētniecība, publikācijas, grāmatas, ekspozīcijas par vēsturi šobrīd ir aktuālas, kā vēl nekad, jo notiekošajam karam Ukrainā, Krievija pamatojumu meklēja vēsturē, ar it kā vēsturisko zemju piederības atjaunošanu. Tāpēc svarīga ir visu vēstures posmu pētniecība gan pēdējo simts gadu, gan arī tūkstošgadu vēstures gaita, kā arī vissenākā vēsture.

Turaidas muzejrezervātā esam centušies aptvert vēstures pētniecību par turpat tūkstošgadu periodu, sākot ar tautasdziesmās pausto tautas dzīves garīgo vērtību un uzskatu sistēmu Dainu kalnā, Gaujas lībiešu dzīvesveida atspoguļojumu, viduslaiku vēsturi Turaidas pilī, tāpat Turaidas baznīcas un Baznīckalna vēsturi. Un Turaidas muižas saimnieciskā centra vēsturi, kur Klaušinieku mājā ir iekārtota ekspozīcija par Latvijas valsts tapšanu “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” Lai to visu aptvertu, bija un ir vajadzīgs daudzu gadu pētnieciskais, zinātniskais darbs. Un Uģa Niedres devums šajā vēstures izpētes procesā ir ļoti vērtīgs un nozīmīgs, it īpaši jau minētās ekspozīcijas tapšanā.

Vēstures izpratni lielā mērā veido gan pētniecības darbs, gan ekspozīcijas muzejos, publikācijas, un sabiedrības iepazīstināšana, ar dokumentos un faktos balstītu vēstures redzējumu.  Latvijā ir daudz muzeju, bet tomēr par maz ir ar vēstures pētniecības darbu saistītu muzeju. Kā atzīst daudzi vēstures speciālisti, skatot muzeju vēstures ekspozīcijas var ieraudzīt to nākotnes scenāriju, kas ir cieši saistīts ar pagātnes vēstures interpretāciju, un kas veido tautas kultūras piederības sajūtu.

Jā, var teikt, ka grāmatā ir mēģināts apkopot par daudz, bet daudz izpētītā palika neietverts šajā publikācijā. Grāmatas nozīmīgums un vērtība ir tajā, ka sabiedrības esību lielā mērā nosaka pagātnes pieredze, par ko arī stāsta Uģa Niedres grāmata “Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne.” Paldies Uģim par daudzu gadu darbu, labo sadarbību un cerībā uz jaunām grāmatām un pētījumiem. No savas puses saku PALDIES visiem, kuri atbalstīja un kuri strādāja, lai grāmata tiktu publicēta."

Grāmata ir sākusi savu dzīvi. Interesenti to var iegādāties Turaidas muzejrezervātā Apmeklētāju centrā, kā arī attālināti, rakstot pasūtījuma vēstuli uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv vai zvanot pa tālr. 67971402, samaksājot ar pārskaitījumu un saņemot to pa pastu vai Omniva. Grāmatas cena 28.00 euro.

Pasākuma fotogalerija. Fotogrāfi Maira Dudareva un Jānis Brencis.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Publikācijas un raksti, Raksti  

Turaidas muzejrezervāts