Turaidas
muzejrezervāts


31. oktobrī tiek atzīmēti Reformācijas svētki jeb Ticības atjaunošanas diena.


Reformacijai500-VaksPreview-kopijaReformācijas iesākums saistās ar 1517. gadu, kad Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes par tālaika baznīcas praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi. Luters vērsās pie baznīcas vadības ar nodomu norādīt uz tās padoto rīcību, kas nesaskan ar Rakstu mācību.

Kristietībā Reformācijas kustība atstāja trīs vērtīgus principus: Sola Scriptura (Tikai Raksti) – Svētie Raksti ir mūsu ticības ceļa rādītāji. Sola Fide (tikai ticība) – Svētie Raksti atmodina mūsos ticību, un šo ticības ceļu ejam attiecībās ar Dievu. Sola Gratia (tikai žēlastība) – paļauties ticībā uz Dieva žēlastību.

Mārtiņa Lutera un viņa vēlākie domubiedri nostājās pret sava laika reliģiskās, kultūras un politiskās dzīves pamatiem, līdz ar to pašu pasaulē ievadot jaunu laikmetu. Notikumu ķēde baznīcā iesāka reformāciju, kuras rezultātā mainījās ne tikai ticības izpratne un baznīca, bet lielā mērā arī Eiropas un pasaules kultūra kopumā.

Arī Turaidas vēsturiskā centra, Turaidas tūkstošgades vēstures stāstā reformācijas notikumiem ir nozīmīga vieta, kas redzams arī muzeja ekspozīcijās.

Turaidas muzejrezervātā 2017. gada 18. oktobrī notika zinātniska konference “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”, kurā pētnieki dalījās ar aktuālajām atziņām par reformācijas norisēm un to iespaidu uz Latvijas un Eiropas vēstures gaitu, garīgo un materiālo kultūru. Konferences ziņojumi ir pamatā 2020. gadā iznākušajam rakstu krājumam, kas veltīts Reformācijas atceres 500gadei un luterānisma tradīcijai Vidzemē Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts