Turaidas
muzejrezervāts


Darba sludinājums Kultūrvides kvalitātes projektu vadītāja amata vakancei


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts (TMR), reģ.nr. 90000012776, aicina darbā Kultūrvides kvalitātes projektu vadītāju (prof. klasifikatora kods 2622 01) pilnā darba slodzē uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt ar kultūrvides (kultūrainavas) kvalitātes nodrošināšanu saistītus projektu pieteikumus finansējuma piesaistei, vadīt to īstenošanas procesus sadarbojoties ar citām projekta realizēšanai iesaistītajām institūcijām – VAS Valsts Nekustamie īpašumi, LR Kultūras ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde u.c).
 • Vadīt un īstenot ar kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanu saistītus projektus, kas atbilstu dabas un pieminekļu aizsardzības, būvniecības un citām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 • Turaidas muzejrezervāta kultūrainavas vēsturiskās attīstības izpētes organizēšana;
 • TMR kultūrainavas saglabāšanas un attīstības vadlīniju, ievērojot kultūrvēsturisko ainavu saglabāšanas pamatprincipus, izstrādes organizēšana.

Prasības:

 • Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) kādā no vides zinātnēm, kultūrvides mantojumā, projektu vadībā;
 • Pieredze vides projektu vadīšanā;
 • Izpratne un ieinteresētība par Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma veidošanos, kā arī par tā saglabāšanas nozīmi;
 • Spēja plānot un vadīt darbu izpildi saskaņā ar projektu ieviešanas laika grafiku;
 • Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas rakstu valodas prasmes;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Labas publiskās uzstāšanās un komunikācijas prasmes;
 • Datorprasmes (Microsoft Officelietojumprogrammas c.), prasme darboties ar tiešsaistes rīkiem (Team, Zoom u.c.), vēlams tehniskās grafikas prasmes
Piedāvājam:
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku vienā no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas institūcijām;
 • Stabilu darba atalgojumu no 1076 līdz 1250 EUR (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • Draudzīgu, profesionālu darba kolektīvu un iedvesmojošu darba vidi;
 • Darba vieta: Siguldā, Turaidas ielā 10.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums / motivācijas vēstule;
 • Pretendenta dzīves apraksts (CV);
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Kopā ar iesniedzamajiem dokumentiem pretendentiem jāiesūta TMR esošās kultūrvides novērtējums un priekšlikumus tās turpmākai attīstībai un aizsardzībai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas). Pretendentiem lūdzam pieteikties  līdz  2023. gada 23. martam, iesniedzamos dokumentus sūtot personāla vadītājai uz e-pasta adresei: arisa.pastuhova@turaida-muzejs.lv ar norādi “Konkurss uz kultūrainavas kvalitātes projektu vadītāja amatu”.

Papildus informāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar TMR direktora vietnieku pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Daini Linmeijeru, tālrunis: 27801028 e-pasts: dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

Vairāk par iestādi: www.turaida-muzejs.lv

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts informē, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu.   Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, kontaktinformācija: datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs, tālrunis 29243773, e-pasts: jurijs.visnakovs@idagentura.lv

Pēc pretendentu atlases konkursa beigām – personas dati tiks dzēsti.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi