Turaidas
muzejrezervāts


“Jauno arheologu skola” Turaidas muzejrezervātā


Jauno arheologu skolas pirmā nodarbība. Foto Agris Tabaks

Jauno arheologu skolas pirmā nodarbība. Foto Agris Tabaks

Turaidas muzejrezervātā darbību ir sākusi "Jauno arheologu skola". Pirmajā nodarbībā, kas notika 21. martā,  jaunieši kopā ar Dr.hist. G. Zemīti iepazinās ar to, kā arheoloģija no senlietu vākšanas ir kļuvusi par zinātni, vienlaikus iepazīstot senlietas, kas raksturo Latvijas vēsturi no aizvēstures līdz pat 19. gadsimtam.

“Jauno arheologu skolā” plānots iesaistīt pamatskolas-vidusskolas vecuma jauniešus (potenciālos vēstures pētniekus – arheologus) izglītojošās aktivitātēs, kas sastāvēs gan no teorētiskām, gan praktiska satura nodarbībām. To laikā dalībniekiem būs iespējams iepazīties ar arheoloģijas kā nozares darbības principiem, izzinot gan dažādas pētniecības metodes, gan iepazīstoties ar dažādām Siguldas novada arheoloģiskā mantojuma vērtībām. Nodarbībās dalībnieki tiks iepazīstināti ar klasiskiem arheoloģiskās izpētes posmiem: priekšizpēti, lauku darbiem un kabineta darbiem.

Jaunieši varēs iepazīt zināšanu klāstu, kas ir nepieciešams arheoloģisko izrakumu dalībniekam, iepazīstot arheoloģiju kā nozari, tās dažādos virzienus, iespējas un draudus, kā arī arheoloģiskā darba organizēšanu un pētniecības metodes. Paredzēts iepazīstināt jauniešus arī ar muzeja un muzeja krājuma darbu, sniedzot zināšanas par muzeju kā institūciju, kas pārvalda, saglabā, pēta un popularizē arheoloģisko un kultūras mantojumu. Vienlaikus dalībnieki iepazīsies ar Siguldas novadā esošajiem nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem, iegūstot izpratni par to nozīmi gan vietējās vēstures, gan Latvijas vēstures kontekstā.

Praktiski savas zināšanas varēs papildināt piedaloties lauku darbos, iepazīstoties ar konkrēta pieminekļa – senkapu vai dzīvesvietas izpēti. Izrakumu laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt darbu ar izrakumos raksturīgajiem instrumentiem un metodēm, iepazīstot, kas ir arheoloģiskie dati un kā tie mums pastāsta par pagātnes norisēm.

Noslēgumā dalībnieki tiks īsumā iepazīstināti ar “kabineta posma” darbiem, kas iekļauj izrakumu datu analīzi un zinātniskā pārskata sagatavošanu. Kabineta darbus veic profesionāli arheologi pēc izrakumu nobeiguma. Iepazīšanās ar šo darbu jaunajos arheologos nostiprinās izpratni par arheoloģiju kā zinātnes nozari, iegūtā materiāla nozīmi un tā izmantošanu pagātnes noskaidrošanai.

Lai palielinātu skolēnu motivāciju, skolēnu izrakumu darbam, kas  notiks vasarā,  plānots piesaistīt finansējumu no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības programmas. Nodarbības vadīs pieredzējuši TMR arheologi Egils Jemeļjanovs, Guntis Zemītis un Justīne Timermane. “Jauno arheologu skola” noslēgsies pēc arheoloģisko izrakumu pabeigšanas, atzīmējot to arheologu dienas pasākumā. Tā ietvaros dalībnieki saņems pateicības diplomus par teorētisko un praktisko kursu piepildīšanu.

Nodarbības ar jauniešiem tiks īstenotas reizi divās nedēļās pa divām stundām (provizoriski no plkst. 16:00-18:00) periodā no marta līdz augustam, kad tiks uzsākti izrakumi, kopumā realizējot 10 nodarbības. Nodarbību sākuma un beigu vieta būtu Siguldas novada Jaunrades centrs, no un uz kuru jauniešus nogādās ar Turaidas muzejrezervāta transporta palīdzību.

"Jauno arheologu skola" joprojām ir atvērta interesentiem un aicina skolēnus (14-18 g.v.) pieteikties arī turpmākajām nodarbībām pa tālruni 67971402 vai e-pastā: justine.timermane@turaida-muzejs.lv

Justīne Timermane Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, projekta "Jauno arheologu skola" vadītāja
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts