Turaidas
muzejrezervāts


No Jura Ivara Čivča atvadoties


Juris Ivars Čivčs

Juris Ivars Čivčs

Mūžībā aizgājis viens no Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības dibinātājiem un ilggadējais valdes loceklis Juris Ivars Čivčs ( 28.05.1940. – 21.04.2023.)

Jura Ivara Čivča dzīve un darbs turpat sešdesmit gadus ir saistīts ar Siguldu. Mūžs pagājis kopā ar daudziem, jo daudziem siguldiešiem. Pēc Rīgas Politehniskā institūta pabeigšanas un, dienesta armijā, viņš strādā par darbu vadītāju un galveno inženieri, priekšnieku Siguldas Pārvietojamajā mehanizētajā kolonnā, ir SIA “Siguldas celtnieks” direktors. Sarunās viņš bieži atcerējās darbu pie Siguldas kamaniņu un bobsleja trases būvniecības un izjuta lepnumu par padarīto. Arī Siguldas slimnīcas, un daudzu citu objektu, būvniecība, ļāva redzēt sava padarītā darba augļus un kopā ar celtniekiem priecāties par Siguldas izaugsmi.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības ozola stādīšana. 11.10.2007.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības ozola stādīšana. 11.10.2007.

Juris Ivars Čivčs bija aktīvs sabiedrisks darbinieks, Siguldas novada domes deputāts, Latvijas politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs. Bērnības un pusaudža gadi pagāja izsūtījumā. No Preiļiem deviņgadīgo puiku kopā ar māti un vecmammu izveda uz Omskas apgabalu, Jura tēvs kā valsts ienaidnieks bija apcietināts un izsūtīts uz Vorkutas nometni jau 1944. gadā. Acīm redzot, piedzīvotais un pārdzīvotais kaldināja raksturu, neatlaidību un vēlmi redzēt Latviju brīvu un neatkarīgu. Juris aktīvi piedalījās 1991. gada janvāra barikāžu aizstāvībā, gan organizējot tehniku, gan cilvēku nokļūšanu uz nakts dežūrām un savā redzējumā, atmiņu stāstos par šo laiku labprāt dalījās ar skolu jauniešiem. Juris Ivars Čivčs bija Represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs, regulāri organizēja represēto piemiņas un atceres pasākumus Siguldas novadā.

Juris Ivars Čivčs vada konferenci par Turaidas pilskalna saglabāšanu. 29.04.2002.

Juris Ivars Čivčs vada konferenci par Turaidas pilskalna saglabāšanu. 29.04.2002.

2002.gadā, kad notika Turaidas pilskalna noslīdējums, Juris Ivars Čivčs bija viens no pirmajiem, kurš ieradās Turaidā, lai palīdzētu risināt jautājumus pilskalna nostiprināšanā. Kā, Siguldas domes priekšsēdētāja vietnieks, viņš tika iekļauts valdības apstiprinātajā Ārkārtas situācijas darba grupā, kas intensīvi strādāja, lai stabilizētu situāciju. Viņš bija iniciators un projekta vadītājs Serpentīnceļa atjaunošanā no Gaujas senlejas uz Krimuldas muižu. Juris Ivars Čivčs no 2002. gada bija Turaidas pils Atbalsta fonda un vēlāk muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedrs. Visus šos vairāk nekā 20 gadus viņš aktīvi piedalījās biedrības darbā. Būdams Atbalsta biedrības valdes loceklis, pārstāvēja biedrību dažādos pasākumos, atbalstīja muzejrezervāta projektus, neliedza padomus pieminekļu saglabāšanas jautājumos.

Arvien vairāk mūžībā aiziet paaudze, kura izauga sarežģītajos un dzīves apstākļu visai pieticīgajos pēckara gados. Paaudze, kura neatlaidīgi strādāja un ar savu pārliecību 20. gadsimta 70 un 80 gados lika pamatus Atmodas iespējai Latvijā. Juris Ivars Čivčs pieder šai paaudzei. Viņš bija nerimstošs darba darītājs, enerģijas pilns, kurš no visas sirds veltīja savu darba dzīvi Siguldas izaugsmei, Turaidas muzejrezervāta atbalstam un attīstībai. No sirds sakām paldies. Turaidas muzejrezervāta kolektīvs un Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Anitai, tuviniekiem, draugiem Juri Ivaru Čivču pavadot mūžībā. Atvadīšanās no Jura Ivara Čivča 28. aprīlī plkst. 13.00 Siguldas jaunajā kapličā.

 
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts