Turaidas
muzejrezervāts

Digitalizētā Siguldas – Ķempju draudzes hronikas tulkojuma atklāšana


6. jūnijā plkst. 18.00 Siguldas novada bibliotēkā, L. Paegles ielā 3 notiks Siguldas ev. lut. draudzes hronikas (1739–1889) digitālās versijas atklāšana.

siguldas baniica_6 Turaidas muzejrezervāta pētniekiem sadarbojoties ar Latvijas Nacionālā vēstures arhīva speciālistiem,  tapis Siguldas ev. lut. draudzes hronikas (1739–1889)  tulkojums kopā ar komentāriem, kas interesentiem pieejams digitālā variantā - https://draudze.turaida-muzejs.lv/.

doc00343020210528134848

Vairums Latvijas draudžu baznīcu grāmatu saglabājušās, sākot ar laiku pēc Lielā /ziemeļu kara (1700–1721). Tajās atrodamās ziņas par dzimušiem, laulātiem, mirušiem draudzes locekļiem, ir svarīgs vēstures avots, kas noder biogrāfiskiem, ģenealoģiskiem un demogrāfiskiem pētījumiem. Kultūrvēsturiski aspekti tajās parādās retāk, toties bagātīgi sastopami atsevišķajām baznīcu grāmatām pievienotajās draudžu hronikās.Siguldas draudzes karte 18. gs. beigās

Pie pēdējām pieder arī Siguldas-Ķempju baznīcas draudzes hronika, kas aptver laika posmu no 1739. līdz 1889. gadam. Līdzās ziņām, kas attiecas specifiski uz draudzes dzīvi (baznīcu vizitācijām jeb pārbaudēm, draudzes amatpersonām, baznīcas pārbūvēm, remontiem, inventāru, dāvinājumiem baznīcai) tajā sastopamas arī saimnieciska vai pat atsevišķas politiska rakstura ziņas, kā arī informācija par neparastām dabas parādībām, kataklizmām, nelaimes gadījumiem draudzē u. c.

Minētais faktoloģiskais  materiāls papildina mūsu zināšanas par Siguldas un  tās apkārtnes vēsturi  tādā laika posmā, par kuru citu rakstīto avotu ir maz. Tas varētu būt noderīgs novadpētniekiem, ekskursiju vadītājiem, pedagogiem un visiem, kas interesējas par Siguldas novada un tuvākās apkārtnes (Augš- un Lejaslīgatnes) vēsturi.

Līdz šim Siguldas draudzes hronika bija pieejama tikai šauram speciālistu lokam, jo sarakstīta grūti izlasāmā, t. s. gotiskajā kursīvā, vācu valodā. Tagad to var izlasīt katrs interesents.

Avota publikācija tapusi ar Latvijas valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Teksta tulkojumu no vācu valodas veicis un komentārus sagatavojis TMR Pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenais speciālists Dr. hist. Edgars Ceske, konsultante – ģermānistikas speciāliste, Dr. phil. Silvija Pavidis; teksta transkripciju (pārveidojumu no gotiskā latīņu šriftā) veikuši LNVA speciālisti Enija Rubina un Dr. Manfreds fon Betihers. Teksta maketu veidojusi Ginta Virziņa, digitalizāciju veicis Ralfs Miķelsons.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts