Turaidas
muzejrezervāts


26. augustā atvērs arheoloģisko atradumu katalogu “Turaidas pilī atrastie 13.–18. gs. apģērba piederumi”


2023. gada 26. augustā Turaidas muzejrezervātā notiks Arheologu svētki ar plašu un interesantu programmu https://ej.uz/xm6r). Šajā dienā tiks atvērts arī jauns arheoloģisko atradumu katalogs “Turaidas pilī atrastie 13.–18. gs. apģērba piederumi”.1 - vaaks

 Turpinot Turaidas pils arheoloģiskajos pētījumos iegūto atradumu izvērtēšanu, Turaidas muzejrezervāts 2023. gadā izdevis jaunu katalogu “Turaidas pilī atrastie 13.–18. gs. apģērba piederumi”. Tajā apkopotas īsas ziņas par gandrīz divsimt senlietām, kas atrastas 1953. gadā arheologa Adolfa Stubava un 1976.–2000. gadā prof. Jāņa Graudoņa vadītajos izrakumos. Katalogā aplūkojami priekšmeti, kas gadsimtu gaitā saglabājušies kultūrslānī no mūra pils iedzīvotāju – kungu un kalpotāju tērpiem. Tie atspoguļo apģērba aizdares piederumus un apkalumus, rotaslietas, dažādus piekarus un apavus ar to apkalumiem.94

Katalogs sastāv no divām daļām. Pirmajā ievietots dažu desmitu lappušu garš apcerējums par Livonijas viduslaiku un agro jauno laiku apģērba piederumiem. Tajā minētas atsevišķas ziņas no rakstītajiem avotiem, kas liecina par kādreiz nēsātiem grezniem augstmaņu tērpiem, kā arī Rīgas pilsētas iedzīvotāju apģērba un tā piederumu izgatavotājiem. Aplūkoti daži vēsturiskie vizuālie avoti – livoniešu attēlojums zīmējumos un skulptūrās. Vēl ievada daļā īsi raksturoti Turaidas pils arheoloģiskie atradumi un paskaidroti to datēšanas principi.121

Darba otrā daļa ir katalogs, kurā iekļauti Turaidas pilsdrupās atrastu 185 priekšmetu attēli un īsi apraksti. Tā ir veselo senlietu un lielāko fragmentu izlase, kas parāda  atšķirīgu formu darinājumu izskatu. Sevišķa daudzveidība raksturīga metāla jostas sprādzēm, kas tika atrastas gandrīz simt eksemplāros. Mazāk variantu pārstāv citi jostu piederumi, apkalumi, āķīši un cilpiņas, pogas, saktas, gredzeni, krustiņpiekariņi, apavu fragmenti un to apkalumi. Šajā katalogā ietverto priekšmetu skaitliskais sadalījums – maz dārgu un greznu, bet daudz vienkāršu, praktisku senlietu – raksturo arheoloģisko atradumu klāstu, bet neatbilst Turaidas pils viduslaiku un agro jauno laiku iedzīvotāju apģērbā lietoto aksesuāru daudzveidībai. Diemžēl no grezniem importa audumiem šūtie augstmaņu tērpi un dārgmetālu rotas, kas reizēm minētas Livonijas rakstītajos avotos, kultūrslānī nesaglabājas. Zemē atrasti tikai vienkārši priekšmeti vai to fragmenti, kas nejauši pazaudēti vai senatnē salūzuši un izmesti atkritumos, jo bija darināti no lēta metāla – dzelzs vai vara sakausējuma, retāk no dzīvnieka kauliem vai ragiem. Nedaudzie jauno laiku ādas apavu fragmenti iegūti pagalma akas aizbēruma izsmelšanas laikā, jo citur sausajā kultūrslānī ādas ilgstošai saglabāšanai nebija labvēlīgu apstākļu.141

Kataloga teksts ir paralēli latviešu un angļu valodā. Izdevumu sastādījusi Ieva Ose. Senos ādas izstrādājumus identificēja un datēja Viktorija Bebre, saktas un gredzenus palīdzēja datēt arheologs Vitolds Muižnieks, bet igauņu arheologs Erki Rusovs sniedza vērtīgu informāciju par metāla apkalumiem – dekoratīvajiem brakteātiem. Katalogā iespiesto senlietu fotogrāfijas izgatavojis Agris Tabaks, tekstu angliski tulkojusi Ilga Korkliša. 159 lappušu biezais un bagāti ilustrētais darbs redakcionāli sagatavots apgādā „Zinātne”, piedaloties literārajām redaktorēm Inārai Stašulānei un Antrai Legzdiņai, kā arī maketētājam Andrim Nikolajevam. Katalogs izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kataloga atvēršanas svētkos (26.08.2023) tam būs akcijas cena 6.30 eur, pēc tam tas būs nopērkams kasē vai varēs pasūtīt ar Omniva piegādi. Kataloga cena 9 eur. Senāk izdotie Turaidas senlietu katalogi apskatāmi mājaslapā:

https://www.turaida-muzejs.lv/e-gramatas/izveleties-mobilo-vai-datora-versiju/

Sagatavoja Ieva Ose, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Pasākumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti, Raksti  

Turaidas muzejrezervāts