Turaidas
muzejrezervāts


Mūžībā devusies ģeoloģijas doktore Lija Bērziņa


Dr. biol. Lija Bērziņa konferencē „Turaidas pilskalna saglabāšanas problēmas”. 2002. gads

Dr. biol. Lija Bērziņa konferencē „Turaidas pilskalna saglabāšanas problēmas”. 2002. gads

“Tagad klusēt gribas tā kā klusē lauki,
Kad pār viņiem rudens lietus līst.” 
Grots

Piektdien, 15 septembrī mūžībā devusies ģeoloģijas doktore Lija Bērziņa (29.01.1935.-15.09.2023.)

 Lija Bērziņa dzimusi 1935.gadā Rīgā. Beigusi Maskavas Valsts universitātes (MVU) Ģeoloģijas fakultāti (1957). Specializējusies struktūrģeoloģijā zinātniskajās ekspedīcijās Turkmēnijā, Kazahstānā un Dagestānā. No 1960. gada Latvijā nodarbojusies ar naftas un kvartārģeoloģiju. 1969. gadā MVU ieguvusi zinātnisko grādu dinamiskajā ģeoloģijā. Nodarbojusies ar jūras ģeoloģisko un ģeofizisko materiālu interpretāciju Baltijas, Barenca, Karas un Beringa jūras akvatorijos Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūtā.

 Īsi pirms došanās pensijā pievērsusies biolokācijas anomāliju jeb āderu pētniecībai. Pētījusi Latvijas sētu un arhitektūras pieminekļu būvniecības principu saistību ar āderu tīklu zemes garozā.

Turaidas muzejrezervātam ar Liju Bērziņu sadarbība sākās 2002. gadā, kad grunts noslīdējumi Turaidas pilskalna rietumu nogāzē radīja nopietnu  apdraudējumu  Turaidas mūra pilij. Sadarbība daudzu gadu garumā rezultējusies ar vairākiem pētījumiem par apļa biolokācijas anomāliju ietekmi uz Turaidas vēsturiskā centra reljefa izveidi.

 Atvadīšanās no ģeoloģijas doktores Lijas Bērziņas notiks 22. septembrī plkst. 13.00 no Ikšķiles (Jauno) Lazdukalna kapu kapličas.

 Turaidas muzejrezervāts izsaka līdzjūtību tuviniekiem Liju Bērziņu mūžībā aizvadot.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi