Turaidas
muzejrezervāts

Nodarbība “Mācos vēsturi muzejā”


Foto: Aija Biteniece

Foto: Aija Biteniece

Turaidas muzejrezervāta speciālisti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra eksperti, skolotāju Aiju Bitenieci izstrādājuši jaunu izglītojošo programmu vidusskolām “Mācos vēsturi muzejā”. Vēstures stunda muzejā ir izglītojošs piedzīvojums, kas ļauj skolotājiem un visiem interesentiem ieskatīties Latvijas vēsturē caur ekspozīciju "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis." Šī izglītojošā programma sniedz skolotājiem papildu izglītības resursus, kas var bagātināt mācību programmas un palīdzēt padziļināt zināšanas par konkrētu vēstures periodu, notikumu vai tēmu. Šādā veidā arī muzeja ekspozīcija kļūst par avotu kādas tēmas izpētē.
Nodarbību ekspozīcijā vada skolotājs, izmantojot piedāvātās darba lapas ar dažādiem uzdevumiem. Darba lapas izstrādātas vidusskolēniem, kuri apgūst mācību priekšmetus “Sociālās zinības un vēsture”, “Vēsture un sociālās zinātnes I” un “Vēsture II”. Programmas mērķis ir padziļināt pamatizglītībā iegūtās zināšanas, izpratni, prasmes, veicināt iedziļināšanos un specializēšanos atsevišķās mācību jomās, kā arī izmantojot piemērus no pagātnes un tagadnes, diskutēt par nacionālās identitātes lomu valstiskās identitātes veidošanā. Skolēni mācās, ka ikvienas nācijas vēsture ir unikāla, bet vienlaikus tā ir arī pasaules vēstures sastāvdaļa. Viņi pēta vēsturisko notikumu daudzveidību lokālajā un nacionālajā līmenī, to cēloņsakarības, analizējot sabiedrības attīstības procesus, nostiprinot iemaņas vēstures avotu pētniecībā.
Foto: Aija Biteniece

Foto: Aija Biteniece

Skolēni vispirms tiek iepazīstināti ar ekspozīcijas koncepciju, izstaigājot Klaušinieku māju, tad saņem darba lapu ar tēmu sarakstu un izklīst pa ekspozīciju, lai izvēlētos tēmu un sāktu pētījumu.Otrs uzdevums ir uzrakstīt recenziju par ekspozīciju, pamatojot muzeja ekspozīcijas aktualitāti, izvērtējot eksponātu novietojuma un izkārtojuma jēgu. Recenzijā arī tiek ietverti ieteikumi un secinājumi, kas bija vērtīgākais ekspozīcijā un kādi varētu būt uzlabojumi. Jauno nodarbību jau izmēģinājusi Siguldas valsts ģimnāzijas 11.d klase un vairākas klases no Rīgas 84. vidusskolas Aijas Bitenieces vadībā. Nodarbības garums ir divas stundas.
Ekspozīcija "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis" būs atvērta līdz 20. novembrim. Pieteikties var rakstot uz info@turaida-muzejs.lv vai pa t. 29384512
Foto: Aija Biteniece

Foto: Aija Biteniece

Ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” Turaidas muižas Klaušinieku mājā aptver vairāk nekā 100 gadus ilgu laika posmu no dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas Republikas agrārās reformas likuma pieņemšanai 1920. gadā. Tā rāda šajā posmā uz laukiem notiekošās saimnieciskās, politiskās un kultūras pārmaiņas. Ceļš no beztiesīga klaušinieka līdz atbildīgam Latvijas valsts pilsonim ilgst vairākas paaudzes. Šo vēstures posmu raksturo gan klaušu laiku ekonomiskā un sociālā stagnācija 19. gadsimta sākumā, gan strauja tehniskā modernizācija, kultūras un saimnieciskais uzplaukums gadsimta otrajā pusē, gan arī nozīmīgas sociālas izmaiņas, revolūcijas un kari 20. gadsimta sākumā. Ar neatlaidīgu darbu latviešu tauta kļūst par savas zemes saimnieku, veido savu nacionālu kultūru un visbeidzot – savu valsti. Stāsts par latviešu tautas garīgo atmodu un pilsoniskās apziņas veidošanos ceļā uz nacionālas valsts izveidi vienlaikus ir vēstījums par individuālās brīvības un tiesiskās vienlīdzības attīstību. Ceļš vainagojas ar Latvijas valsts pasludināšanu 1918. gada 18. novembrī. Latvija jau sākotnēji tiek veidota kā demokrātiska republika ar vispārējām vēlēšanu tiesībām. Uz šiem principiem būvēta mūsu valsts arī šodien.
Foto: Aija Biteniece
 
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts