Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference


afisha konferenceZP2023. gada 9. novembrī  Turaidas muzejrezervāts aicina uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai  informētu sabiedrību par aktualitātēm Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā, kā arī diskutētu par vispārcilvēciskajām vērtībām un Latvijas vēsturi. Īpaši tiks akcentēts Lībiešu mantojuma gads un Gaujas lībiešu kultūras mantojums.  2023. gadu Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludinājis par Lībiešu mantojuma gadu. Tā mērķis – popularizēt Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā.

Šogad konferencē risināsim jautājumus, kas aktuāli mūsu vēstures izpētē un izpratnē, un kas atspoguļojas Turaidas vēsturiskā centra arhitektūras un arheoloģijas pieminekļos, kultūrainavā, ekspozīcijas, muzeja krājumā. Turaidas vēsturiskais centrs ietver Latvijas vēsturei raksturīgus elementus, un kopš 2022. gada ir iekļauts arī Eiropas kultūras mantojuma zīmes sarakstā, jo tam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un tas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi.

Konferencē būs iespēja iepazīties ar izstādi “Otrreiz dzimušie. Restaurētie Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmeti”, kā arī piedalīties jauna Turaidas muzejrezervāta izdevuma “Ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”. Ceļvedis” atvēršanā.

PROGRAMMA 10.00–10.15     Konferences atklāšana 10.15–12.00     Ziņojumi Latvijas vēstures stāsts Turaidas vēsturiskā centra mantojumā un ekspozīcijās. Vija Stikāne, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāts Lībiešu valodas pēdas Gaujas lībiešu zemju vietvārdos Valts Erenštreits, Dr. phil., LU Lībiešu institūts Sateseles pils un zeme 11.–13. gadsimtā Guntis Zemītis, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāts Muzejrezervāta dzīve 10 gados, īstenojot “Vīziju 2023” Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāts 12.00–13.00  Kopīga fotografēšanās un kafijas pauze Iepaīžanās ar izstādi  “Otrreiz dzimušie. Restaurētie Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmeti Turaidas muzejrezervāta galvenās krājuma glabātājas Līgas Kreišmanes vadībā 13.00–15.00     Ziņojumi Kā atrast kultūrslāni: augsnes fosfātu analīžu izmantošana arheoloģiskajās izpētēs Latvijā Mārcis Kalniņš,  LU Vēstures un filozofijas fakultāte Stiegras šaujamieroči Turaidas muzejrezervāta krājum Rūdolfs Brūzis, Dr. hist., LU Latvijas Vēstures institūts 1750.gada arklu revīzija Turaidas, Krimuldas, Siguldas pilsnovados Gvido Straube, Dr. hist., LU Latvijas Vēstures institūts Apsveikumu kartīšu sūtīšanas tradīcija baznīcas liturģiskā gada ietvaros 20. gadsimta 20.– 40. gadi Anete Jenča, Turaidas muzejrezervāts Turaidas muzejrezervāta kultūrvide un tās izmantošanas iespējas Ilze Locāne, Turaidas muzejrezervāts  14.50–15.15   Grāmatas “Ekspozīcija “Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis. Ceļā uz Latvijas valsti”. Ceļvedis” atvēršana   Dr. hist., Edgara Ceskes vadībā  15.20 Muzikāls priekšnesums Reģistrācija pa tālr. 29384512 vai e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv Dalība konferencē bez maksas    
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts