Turaidas
muzejrezervāts

Faleristika


Turaidas muzejrezervāta faleristikas kolekcijā uz 2014. gada 1. janvāri  ir 371priekšmeti –  ordeņi, medaļas, goda zīmes un nozīmītes.

Liela daļa no nozīmēm ir suvenīrnozīmes – 160 krājuma vienības, kuras krājumā pamatā nonākušas padomju laikā, kad bija ļoti populāras un apmeklētāji tās dāvināja muzejam. Nozīmītes nākušas no PSRS republikām – Igaunijas, Moldāvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un pārējām republikām, kā arī no dažādām valstīm – Vācijas, Austrālijas, Čehoslovākijas, Japānas un citām.

Otra lielākā grupa ir nozīmes, kas veltītas dažādu notikumu piemiņai un pasākumu dalībnieku nozīmes – Dziesmu un deju svētki (ne tikai Vispārējo Dziesmu un deju svētku, bet arī Siguldas 1936. gada 4. Dziesmu dienas, 1937. gada V Dziesmu dienas, Rīgas rajona skolu dziesmu svētku un citas), tehnisko sporta veidu spartakiāde 1960.gadā, pirmais cilvēka lidojums kosmosā 1961.gada 12. aprīli, vissavienības mehanizētās slaukšanas meistaru sacensības, lauksaimniecības racionalizatoru izstāde Siguldā 1967.gadā, Maskavas olimpiskās spēles 1980.gadā  un citas – kopā 132 nozīmes.

Kolekcijā pārstāvētas arī nozīmes ar iestādes simboliem – Siguldas tūristu bāze, Latvijas lopkopības un veterinārijas zinātniski pētnieciskais institūts, Siguldas 1. vidusskolai – 70, kolhozs „Ezerciems” un citas.

Faleristikas kolekcijā ir arī Latvijas armijas pulku nozīmes – kājnieku, jātnieku, artilērijas pulku, autotanku pulka, elektrotehniskā diviziona, inženieru sapieru rotas, kara sanitārās pārvaldes nozīmes, kā  arī paramilitāro un sabiedrisko organizāciju nozīmes – aizsargu, Latvijas kara invalīdu savienības, Latvijas Vanagu, Latvijas Aero kluba, skautu, Latvijas zemnieku savienības, ugunsdzēsēju, vācu žandarmērijas,  arī pionieru, komjauniešu un LNNK biedru nozīmes.

            Nozīmīgu vietu kolekcijā ieņem apbalvojumi un goda zīmes – Lāčplēša Kara ordenis, kas ir pirmais un augstākais militārais apbalvojums Latvijas Republikā. Muzeja krājuma ir 3.šķiras Lāčplēša Kara ordenis Nr. 2072, kas 1928. gada 1. novembrī piešķirts „Zaļās armijas” karalaika ierēdnim Kārlim Degterim Jāņa dēlam. 1928. gadā piešķirti tikai 8 Lāčplēša Kara ordeņi, un muzeja krājumā esošajam ordenim ir priekšpēdējais piešķirtais numurs. Vēl no apbalvojumiem ir Triju Zvaigžņu ordenis 4. un 5. šķira, Svētā Jura krusts 4. šķira, Dzelzs krusts, Aizsargu Nopelnu krusts, Atzinības krusts 5. šķira, 2. pakāpes Tēvijas Kara ordenis un dažādas medaļas un  nozīmes, piemēram, apbalvojumi par šaušanu. Interesanti, ka 1985. gadā PSRS Augstākas Padomes Prezidijs pieņēma dekrētu, kurš aizliedza amatieriem kolekcionēt PSRS apbalvojumus, un kurā bija noteikts sods par PSRS ordeņu, medaļu, PSRS goda nosaukumu krūšu nozīmju pirkšanu, pārdošanu, apmaiņu vai citādu tālāknodošanu pret atlīdzību – labošanas darbi līdz diviem gadiem, vai naudas sods līdz 300 rubļiem. Tāpat kolekcijā ir arī apbalvojumi par panākumiem darbā –Latvijas Lauksaimniecības kameras un Zemkopības ministrijas medaļas „Par darbu un centību”, medaļas „Komunistiskā darba teicamnieks”, „Par varonīgu darbu”, dažādas nozīmes, piemēram, „Sociālistiskās sacensības uzvarētājs, „Komunistiskā darba trieciennieks”.

Turaidas muzejrezervāts