Turaidas
muzejrezervāts

Fotonegatīvu kolekcija


Muzeoloģijā informācijas fiksēšanai – dokumentēšanai, kā arī muzeja krājuma interpretēšanai un popularizēšanai tiek izmantota fotografēšana. Jau kopš fotografēšanas attīstības pirmsākumiem 19. gadsimta vidu speciālisti izmantoja dažādas formas, lai fiksēto attēlu saglabātu. Iesākumā tās bija filmu plates, bet jau 20. gadsimta sākumā tika izdomāta 35 mm foto filmiņa, kurā iegūtais attēls ir redzams negatīvā, tāpēc arī muzeju terminoloģijā tiek dēvēts par fotonegatīvu. Fotonegatīva priekšrocība ir tāda, ka no tā attēlu var iegūt atkārtoti neskaitāmas reizes.

Tāpat 35 mm filmiņu formātā krājumā tiek glabāti arī diapozitīvi. Jau nosaukums vēsta, ka attēls ir pozitīvs un tas primāri ir paredzēts demonstrēšanai plašākai auditorijai diaprojektorā. Taču arī no diapozitīva var iegūt attēlu. Fotonegatīvu kolekcijā pārsvarā ir melnbaltie negatīvi, jo tie ir noturīgāki kā krāsu filmas.

Kopā TMR krājumā fotonegatīvu kolekcijā ir 10778 vienības, kolekcija dalās 27 tēmās, kuras izkristalizējas dažādās grupās. Piemēram, liela un nozīmīga grupa ir saistīta ar arheoloģisko izpēti. Tā ir gan Turaidas pils 25 gadu garumā notikusī izpēte, gan Turaidas, Krimuldas un Siguldas apkārtnē notikušo arheoloģisko ekspedīciju fotofiksācija.

Nākošā grupa ir kultūrvēsturisko objektu, pieminekļu un kultūrvides forofiksācija. Tās ir gan Turaidas vēsturiskā centra ēkas, gan arī Siguldas un Krimuldas apbūve. Nozīmīga un muzeja darbību raksturojoša ir fotofiksācija, kas veikta saistībā ir krājuma priekšmetu izmantošanu un popularizāciju, gan izstāžu, gan ekspozīciju, gan arī izglītojošo pasākumu fotofiksāciju.

Pirmais fotonegatīvs TMR krājumā nonāca 1962. gadā ir Jūdažu tautas nama attēls, kāds tas tajā brīdī bija. Šajā pat aktā Nr. 2 var uzzināt, ka krājumā nonāk 147 fotonegatīvi, kuros 1962. gadā tika fiksētas Siguldas un tās apkārtnes, sabiedriskā un kultūrvēsturiskās būves: kultūras nami, skolas, slimnīcas, ciema padomes, alas, ozoli utt.

Šajā pat gadā muzeja fotonegatīvu kolekciju papildina pārfotografētie attēli no citiem muzejiem, arhīviem un privātkolekcijām, kas ir saistīti ar Siguldu, Turaidu un to vēsturi.

Laikam ejot un tehnoloģijām attīstoties kopš 2006. gada muzeja krājumā fotonegatīvi gandrīz vairs nav ienākuši, jo pielietojot digitālo tehniku, fotofilmas vairs netiek izmantotas. Var teikt šī ir kolekcija, kas jau pati ir ar augstu muzejisku vērtību, kur var izsekot attēlu iegūšanas procesam.

Turaidas muzejrezervāts