Turaidas
muzejrezervāts

Grāmatu kolekcija


Turaidas muzejezervāta grāmatu kolekcija pārsniedz 3000 eksemplārus. Tajā atspoguļotas dažādas tēmas  – izglītība, vēsture, māksla, kultūra, senas rokasgrāmatas, vārdnīcas, ceļveži un reliģija. Liela daļa grāmatu saistītas ar arheoloģiju un aizvien ir pētniecības darba avots vēsturniekiem un vēstures studentiem. Kolekcijas senākās grāmatas ir ne tikai vērtīgs izziņas avots, bet arī izcili mākslas darbi, kas liecina par sava laika iespiedtehniku, dizainu un noformējumu. Sastopami pat ļoti grezni ar pērlītēm izšūti izdevumi.

Kā vienu no tiem var minēt 1892. gadā izdoto Jaunās derības fotogrāfisko faksimilizdevumu no 14. gadsimta, kura sākas ar vārdiem senajā krievu drukā ”Šī grāmata nav tikai nozīmīgs piemineklis senajai krievu rakstībai, bet milzīgs vēsturiskas svētums, kas nes sevī krievu tautas vēsturi, kura saglabājusies līdz mūsdienām.”

Interesanta ir kalendāru kolekcija, kas aptver laika posmu no 1800. gada. Kalendārs arvien ir bijis latvietim kā pavadonis dzīves un darba mūžā. Daudzos no tiem vēl sastopamas bijušo īpašnieku piezīmes, kas palikušas uz lappušu maliņām.

Starp kolekcijā iegūtiem jaunākiem izdevumiem un ne tik jauniem sastopama arī kāda ļoti interesanta 16. gs.  Rīgas a pilsoņu uzvedības rokasgrāmata. „Eines Erbarn Raths der Königlichen Stadt Riga in Liefflandt Reformirte Kost und Kleider Ordnung. Gedruckt zu Riga Durch Nicolaum Mollinum Anno” M.D.XCIII. („Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums”). Tajā var iepazīties ar senās Rīgas sabiedrības labas uzvedības normām. Tā iespiesta Rīgā pirmā grāmatiespiedēja N. Mollīna tipogrāfijā 1593. gadā. Turaidas muzejrezervāta krājumā glabājas vienīgais Latvijā šis grāmatas eksemplārs un 2013. gadā aprit 425 gadi kopš pirmās grāmatas iespiešanas Rīgā un šī izdevuma 420gade. Grāmata iesieta ādas vākos. Abās pusēs uz vākiem Rīgas pilsētas ģerbonis, ietverts vinjetē un kvadrātā. Iesējuma labajā malā 4 ādas saites. Titullapu ietver plats ornaments. Vidū Rīgas pilsētas ģerbonis – kokgriezums. Iespiesta uz pergamenta.

Grāmata, kas varētu ieinteresēt Latvijas tiesību vēstures speciālistus ir 1886. gadā izdotā „Die Statthalterschaftszeit in Liev- und Estland” (1783 - 1796), kurā aprakstīts vietvaldniecības laiks Vidzemē un Igaunijā. Autors apraksta Krievijas carienes Katrīnas II valdīšanas laika likumus, kas regulēja Vidzemes un Igaunijas guberņu pašvaldi, kā arī likumu praktisko ieviešanu. Kā arī vēl viena interesanta grāmata par Vidzemes vēsturi - „Livland im achtzehnten Jahrhundert. Umrisse zu einer Livlandischen Geschichte I Band bis zum Jahre 1766. ”Eckardt Julius, kur grāmatas beigās sniegta visu Vidzemes dižciltīgo dzimtu matrikula - uzskaitītas visas no 1747. gada šajā sarakstā uzņemtās dzimtas. Otrs pielikums vēsta par Vidzemes un igauņu studentiem, kuri  no 1710. līdz 1765. gadam studējuši Eiropas universitātēs. Trešajā pielikumā – Vidzemes vēstures notikumu hronika.

Daudzi no izdevumiem ir restaurēti,  kā arī izgatavotas reto izdevumu kopijas, kuras ieņem godpilno vietu ekspozīcijā vecajā muižas pārvaldnieka dzīvojamā mājā un papildina stāstu par Turaidas muižas dzīvi, kāda tā bijusi 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā.

Turaidas muzejrezervāts