Turaidas
muzejrezervāts

Izpētes materiāli


Turaidas muižas ēku izpētes gaitā iegūtie priekšmeti

Turaidas muzejrezervāta krājumā  uz 2014. gada 1. janvāri ir 158 priekšmeti, kas iegūti Turaidas muižas ēku izpētes gaitā.  Muzejā bez viduslaiku pils ietilpst arī Turaidas muižas saimnieciskā centra apbūve – muižas pārvaldnieku jaunā un vecā dzīvojamā māja, smēde, kalpotāju māja, zivju pagrabs, pirts  u.c.

Lielākā daļa ēku ir piedzīvojušas daudzas pārbūves, tāpēc pirms to restaurācijas tiek veikta māju  arhitektoniski mākslinieciskā un iespēju gadījumos arī arheoloģiskā izpēte. Turaidas muižas kalpotāju dzīvojamās mājas, muižas pārvaldnieku vecās un jaunās dzīvojamās mājas, vagara mājas klētiņas, baznīcas un citu ēku izpētes rezultātā iegūtie lietiskie materiāli nonāk Turaidas muzejrezervāta krājumā.

Daļa no šiem priekšmetiem ir būvelementi un iekšējās apdares materiāli – tā sauktie holandiešu tipa dakstiņi, kuriem raksturīgs burta «S» veida šķērsgriezums, durvju rokturi, skavas, sienas krāsojumu fragmenti, tapešu fragmenti un koka siju paraugi u.c.  Dendrohronoloģiskās datēšanas nolūkā vecās pārvaldnieka dzīvojamās mājas būvelementu koksnes paraugus 2010. gadā muzejs nodeva LU Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratorijā. Analīzes rezultāti palīdzēja datēt ēkas pārbūvju laiku.

Muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas bēniņos tika atrasti daudzi no labības salmiem savīti vīkšķi, kuri tikuši izmantoti dakstiņu spraugu aizziešanai ar kaļķa-smilts javu. Šāda jumta apstrāde, ko veica no bēniņu puses, bija viens no paņēmieniem, kā novērst sniega ieputināšanu, tāpat arī ūdens iekļūšanu spēcīga lietus laikā.

Gan dārznieka mājā, gan muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamajā mājā atrastas arī dažādu 19. gadsimta tapešu atliekas, piemēram, Sanktpēterburgas tapešu fabrikas „Tapetenfabrik Georg Rieks” tapetes.  No telpu sienām tika paņemti apmetumu fragmenti ar krāsojumu paraugiem.

Arheoloģiskās izpētes gaitā atrastie lietiskie materiāli – trauki un to fragmenti, apavi, monētas, ieroču detaļas, mēbeļu fragmenti u.c. –  liecina par māju iedzīvotāju dzīvesveidu un apstākļiem, kas to ietekmēja.

Turaidas muzejrezervāts