Turaidas
muzejrezervāts

Fotogrāfiju kolekcija


Turaidas  muzejrezervāta fotogrāfiju kolekcijā ir vairāk kā 7000 krājuma vienības, kas sadalītas tematiskās grupās – apakškolekcijās. Dabas ainava, dabas pieminekļi; ēkas, to grupas, interjeri; tehniskās būves; darba procesi; personu portreti; grupu portreti; kultūras un sadzīves tradīcijas. Katra no šīm lielajām grupām sistematizēta vēl sīkāk un detalizētāk. Starp mūsu muzeja krājuma fotogrāfijām ir jāpiemin  20. gadsimta pirmās puses fotomeistaru darbi. Siguldas pilsētas un Turaidas apkārtnes notikumus, cilvēkus un ēkas bieži iemūžinājis Oskars Lesiņš, kā arī Mārtiņš Buclers, kura pirmā fotodarbnīca atradusies Gaujas lejā netālu no Lejas Klauku mājām. Starp fotogrāfijām ir arī atsevišķi P.Šmita, J.Jurjāna, Ed. Boča, preses fotogrāfa O. Laivas foto attēli.

Aplūkojot senos fotoattēlus, iespējams gūt priekšstatu par apģērbu, sadzīves tradīcijām, darba rīkiem un braucamrīkiem. Daudzas no mums zināmajām dabas ainavām Siguldas un Turaidas apkārtnē, 20. gadsimta pirmajā pusē iemūžinātas fotogrāfijās, šodien izskatās krietni vien savādākas. Tāda noteikti ir Gūtmaņa alas apkārtne, par kuru pirmās fotogrāfijas mūsu krājumā ir no 20. gadiem līdz pat  60. gadiem, kad notika vērienīga šīs vietas labiekārtošana.

Viens no senākajiem TMR krājuma fotoattēliem ir 1898. gadā barona Staela fon Holšteina uzņemtais foto ar Turaidas muižas zemnieku laulāto pāri, kas dāvināts šai ģimenei 60 gadu laulības jubilejā. Šī ļoti interesantā fotogrāfija iegūta Turaidas pagasta „Purmašu” mājās. Vairākās fotogrāfijās redzami darba procesi – siena pļaušana un vākšana, baļķu pludināšana pa Gauju, labības pļauja, darbs kokzāģētavā un ķieģeļu ceplī.

Interesantas ir foto liecības par Gaujas tilta pie Siguldas būvniecību un atklāšanu 1937. gadā, kuras laikā notika plašas svinības ar kora piedalīšanos un banketu tilta celtniekiem. Muzeja krājumā ir arī fotogrāfijas, kurās redzamas visas četras Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas, ieskaitot arī 1925. gadā uzcelto arhitekta Pētera Federa projektēto krāšņo ēku. Interesants ir fotoattēls, kurā redzams Kārlis Ulmanis pie dzelzceļa stacijas, uz savdabīgi izveidota podesta, sakām uzrunu stacijas atklāšanā. Siguldas pilsētas ielu, ēku un apstādījumu izmaiņas skatāmas gan senākos foto, gan arī ne tik senajās padomju laika fotogrāfijās.

Fotogrāfijas stāsta par iestāžu un sabiedrisku organizāciju darbību, kultūras norisēm Siguldā. Zināms, ka 20. gadsimta 30. gados notika Dziesmu dienas ar daudzu koru piedalīšanos. Sākumā šie svētki notika Gaujas lejā pie „Līcīšu” mājām, vēlāk jaunuzceltajā Siguldas pilsdrupu estrādē. Par šiem notikumiem vēsta ne tikai publikācijas tā laika presē, bet arī fotogrāfijas. Par aktīvo Siguldas teātra darbību stāsta aktieru grupu foto pēc izrādēm. Unikāla ir fotogrāfija, kurā iemūžināts Rainis, Eduards Smiļģis un Emīlija Viesture pie Turaidas Rozes piemiņas vietas, lai iepazītos ar vietām, kur risinājušies lugā „Mīla stiprāka par nāvi” aprakstītie notikumi. Foto liecības saglabājušās arī par Siguldas pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kā arī vienā attēlā redzami pasta darbinieki 20. gadu beigās.

Nenoliedzami interesantas sava laika liecības ir arī padomju laika fotogrāfijas par padomju cilvēku ikdienu, sadzīvi un atpūtu. Te noteikti jāpiemin fotogrāfijas, kas saistītas 1955. gadā uzceltās Siguldas tūristu bāzes darbību, ekskursijām un aktivitātēm. Daudz interesantu attēlu papildināja mūsu kolekciju, kad tika gatavota izstāde par sabiedrisko ēdināšanu Siguldas apkārtnē padomju periodā.

Turaidas muzejrezervāts