Turaidas
muzejrezervāts

Mākslas priekšmetu kolekcija


Turaidas muzejrezervāta mākslas kolekcija veidojusies ilgā laika posmā - no 1955. gada. Tajā pārstāvēti dažādās tehnikās darināti darbi – gan eļļa, pastelis, akvarelis, batika, emalja, grafika- linogriezumi un citi.

No Līgatnes ciema bibliotēkas tika iegūts viens no pirmajiem mākslas kolekcijas darbiem –  V. Ruta akvarelis.. „Vīna pagrabs” . Gleznā  attēlots Ķempju ciema „Slāveļu” māju vīna pagrabs 1937. gadā. Turpmākajos gados krājuma kolekciju papildina ievērojamo latviešu mākslinieku darbi, kuru vārds saistīts ar Siguldu un tās novadu. Tie ir Indriķa Zeberiņa (1882-1969) un  Nikolaja Lindes  lielformāta eļļas darbi, kuros skatāmas Siguldas ainavas, Gaujas senieleja, Lorupes tilta būvniecība. Iepriecina Vilijas Jansones maigie pasteļi ar ziediem un Rūtas Opmanes litogrāfijas, Vitolda Kucina batikas, Dinas Dubiņas emaljas, Aivara Īzaka un Rūdolfa Piņņa (1902-1992) gleznas un Pētera Upīša (1899-1989) grafikas.

Vērtīgs ieguvums mākslas kolekcijā ir arī rakstnieces un mākslinieces Hildas Vīkas (1897 - 1963) glezna „Trīs sievietes”. Autore kopā ar vīru –  dzejnieku Viktoru Eglīti vasaras pavadījusi Inciema muižā. Ar gadiem Viktora Eglīša un Hildas Vīkas dzimtas kolekciju, kas nonākusi muzejā papildina Ingrīdas Frickausas dāvinātās Anšlava Eglīša gleznas, Hildas Vīkas privātās lietas, Vidvuda Eglīša zīmējumi un citi priekšmeti.

Mākslinieks Gunārs Krollis dāvinājis ilustrāciju oriģinālus Ārija Geikina romānam „Vēstījums par lībiešu kuningu Kaupo”. Šie un vēl daudzi citi dāvinājumi liecina par sabiedrības atbalstu un uzticēšanos muzejam.

Nozīmīgu mantojumu atstājuši mākslinieki, kas savus darbus veltījuši latviešu tautas dziesmām. Tās ir Zigurda Zuzes (1929-2003) 44 grafikas (linogriezums) – tautasdziesmu ilustrāciju cikls - „Veltījums Krišjānim Baronam” un Jāņa Zariņa bronzas plaketes, kurās skatāma tautasdziesmu tēma. Savu mūža darbu un Turaidas lepnumu – latvju dainām veltītās skulptūras, kuras skatāmas brīvdabas ekspozīcijā Dainu kalnā – radījis mākslinieks Indulis Ranka.

 Īpašu vietu kolekcijā ieņem Voldemāra Gudovska darbi. Mākslinieks daudzus gadus bijis Siguldas pilsētas vadošais mākslas dzīves organizētājs un radījis brīnišķīgus akvareļus. Tie ir gan ar vēsturisku vēstījumu, gan noskaņām bagāti ar panorāmisku skatījumu uz Gaujas leju dažādos gadalaikos.

Ne tikai vecmeistari, bet arī mūsu laikabiedru – mākslinieku darbi  pārstāvēti muzeja kolekcijā. Tie ir siguldieši - Elmārs Gaigalnieks, kas aizrauj skatītāju ar oriģinālā smilšu tehnikā darinātiem darbiem, Zinaīda Ceske ar ceļojuma iespaidiem Norvēģijā un Raits Tikums ar miglas vālos dusošo Gaujas senleju, kas paveras skatienam no Gleznotājkalna un Oskars Plāciņš ar Turaidas ainavām. Modernās mākslas dzirksti stiklā un akvarelī iedzīvinājis Dainis Gudovskis.

Mākslas kolekcijā sava vieta ir arī sakrālajai glezniecībai. Īpaša altārglezna ir „Golgāta”, kura atrodas Turaidas baznīcā. Gleznas autors un datējums gan nav zināmi. Mākslas zinātnieks O. Spārītis par gleznu raksta: „Dziļi tumšajā fonā iegleznotā Pestītāja figūra ir raksturīga 17. gs. altārgleznu amatnieciskajai darināšanas tradīcijai, kad par kompozīcijas paraugu kalpoja iespiestās grafikas paraugs”. Iespējams, ka šī glezna ir vecāka par pašu Turaidas baznīcu un ir mantota vēl no iepriekšējās baznīcas. Glezna restaurēta 1972. gadā un atkārtoti 2009. gadā reizē ar baznīcas restaurāciju.

Tā kā muzejs savas izpētes tēmu saista ar Gaujas lībiešu vēsturi, tā ievijas arī mākslas kolekcijas komplektēšanā. Māksliniece Baiba Damberga muzejam dāvinājusi trīs ofortus no cikla „Livōd rezervāt”. Cikls iecerēts kā lībiešu tautas likteņa atspoguļojums, saistot personiskās bērnības atmiņas ar lībiešu tautas vēsturisko gaitu Atmodas laika kontekstā. Līvu mākslinieks Andrejs Šulcs dāvinājis trīs portretus no cikla „Līvi”.

Attēli no mākslas priekšmetu kolekcijas
Turaidas muzejrezervāts