Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 201310 000 – 120 000 LS (būvdarbi)

Papildus darbi objektā „Teritorijas labiekārtojums - stāvlaukuma izveidošana un labiekārtošana,
gājēju ietves un celiņa izbūve īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā”

Skatīt pievienotos dokumentus:

Teritorijas labiekārtojuma – koka kāpņu, margu un sētas izbūves darbi īpašumā „Rožkalni”
 Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lēmums: skatīt Paziņojums par pieņemto lēmumu pārtraukt iepirkumu

 Teritorijas labiekārtojuma - stāvlaukuma, gājēju ietves un celiņa izbūves darbi īpašumā „Rožkalni”
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  Turaidas muzejrezervāta teritorijā

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lēmums: skatīt pievienoto dokumentu Lēmums

Paziņojums: Paziņojums par līguma noslēgšanu

Līgums: skatīt pievienoto dokumentu Līgums

 20 000 – 30 000 Ls (piegādes un pakalpojumi)

25.07.2013 - Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu. 

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lēmums: skatīt pievienoto dokumentu Lēmums

Paziņojums: Paziņojums par līguma noslēgšanu

Līgums: skatīt pievienoto dokumentu Līgums

01.03.2013 - Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu.

Skatīt pievienotos dokumentus: