Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2013


10 000 - 120 000 LS (būvdarbi)

Papildus darbi objektā „Teritorijas labiekārtojums - stāvlaukuma izveidošana un labiekārtošana,
gājēju ietves un celiņa izbūve īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā,
Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā”
Skatīt pievienotos dokumentus:
Teritorijas labiekārtojuma – koka kāpņu, margu un sētas izbūves darbi īpašumā „Rožkalni”
 Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā
Skatīt pievienotos dokumentus: Lēmums: skatīt Paziņojums par pieņemto lēmumu pārtraukt iepirkumu
 Teritorijas labiekārtojuma - stāvlaukuma, gājēju ietves un celiņa izbūves darbi īpašumā „Rožkalni”
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  Turaidas muzejrezervāta teritorijā
Skatīt pievienotos dokumentus: Lēmums: skatīt pievienoto dokumentu Lēmums Paziņojums: Paziņojums par līguma noslēgšanu Līgums: skatīt pievienoto dokumentu Līgums

 20 000 - 30 000 Ls (piegādes un pakalpojumi)

25.07.2013 - Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu. 
Skatīt pievienotos dokumentus: Lēmums: skatīt pievienoto dokumentu Lēmums Paziņojums: Paziņojums par līguma noslēgšanu Līgums: skatīt pievienoto dokumentu Līgums
01.03.2013 - Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu.
Skatīt pievienotos dokumentus:
Turaidas muzejrezervāts