Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2014


4000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums
 - „JAUNA DĀRZA TRAKTORA (PĻĀVĒJA) IEGĀDE”
Lēmums:
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU MĀJAS
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Tehniskās specifikācijas (TS) pielikumi : Lēmums: Paziņojums Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lēmums: Paziņojums
Līgums
 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU MĀJAS
 rekonstrukcijas būvprojekta izstrādeun autoruzraudzības veikšana
Skatīt pievienotos dokumentus: Lemums_TMR2014_1_1_28.05 Tehniskās specifikācijas (TS) pielikumi : Līgums: Atbildes uz jautājumiem : Vienošanās par līguma izbeigšanu:
Turaidas muzejrezervāts