Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 20144000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums
 - „JAUNA DĀRZA TRAKTORA (PĻĀVĒJA) IEGĀDE”
Lēmums:
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU MĀJAS
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Tehniskās specifikācijas (TS) pielikumi :

Lēmums:

Paziņojums

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lēmums:

Paziņojums

Līgums
 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU MĀJAS
 rekonstrukcijas būvprojekta izstrādeun autoruzraudzības veikšana

Skatīt pievienotos dokumentus:

Lemums_TMR2014_1_1_28.05

Tehniskās specifikācijas (TS) pielikumi :

Līgums:

Atbildes uz jautājumiem :

Vienošanās par līguma izbeigšanu: