Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2015


14 000 – 170 000 euro (būvdarbi)

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums - Ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas atjaunošana Turaidas mūra
pils kompleksā (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/9)
Pielikumi: Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sist. - ZIP fails ar 17 pielikumiem vai atsevišķi 17 pielikumi : Titullapa1 , CCTV_genplans_A2, CCTV_galvenais_tornis_A1, AS_Ziemelu_tornis_A2, CCTV_dienvidu_korpuss_A2, AS_strukturshema_A2, AS_pusapalais_tornis_A2, AS_Rietumu_korpuss_A2, AS_galvenais_tornis_A3, AS_Dienvidu_korpuss_A2, VS_spec_A3, VS_raditaji_A3, VS_CCTV_PR, VS_AS_PR, CCTV_Ziemelu_tornis_A2, CCTV_pusapalais_tornis_A1, CCTV_rietumu_korpuss_A1 Lēmums Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums - Turaidas muzejrezervāta
Šveices mājas KLĒTS (būves kadastra apzīmējums 8068 009 0176 004) restaurācija un atjaunošana
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/6)
Pielikumi: Lēmums Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums -  „Turaidas pils kompleksa A korpusa
 fasāžu un jumta konservācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/4)
Pielikumi: Lēmums Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums -  „Turaidas Pils GALERIJU
Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201) atjaunošana un restaurācija”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/2)
Pielikums un fotoattēli:
Lēmums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums -  „Turaidas Pils Lielā Torņa
Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201005) pārsegumu konstrukciju
atjaunošana un restaurācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/1)
Pielikumi:
Lēmums
Līgums

4000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas 
muzejrezervāta ASTOŅU VĒSTURISKO DĪĶU KASKĀDES ATJAUNOŠANAI UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/11)
Pielikumi:
7.Pielikums

7.Pielikums

 

8.Pielikums

Lēmums Līgums
Kokmateriālu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/10)
Lēmums Līgums  
Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/8)
Lēmums Līgums
Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/7)
Lēmums Līgums

PIL 2.pielikuma B daļa

Līgums - PAKALPOJUMA LIGUMS Nr. TMR2015/3 / 1-5.17/45. Publicēts 04.06.2015 Līgums - Uzņēmuma līgums Nr. 1-8.7/14. Publicēts 01.04.2015  
Turaidas muzejrezervāts