Arhīvs 2015 | Turaidas muzejrezervāts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2015


14 000 – 170 000 euro (būvdarbi)

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums - Ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas atjaunošana Turaidas mūra
pils kompleksā (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/9)

Pielikumi:

Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sist. – ZIP fails ar 17 pielikumiem
vai atsevišķi 17 pielikumi : Titullapa1 , CCTV_genplans_A2, CCTV_galvenais_tornis_A1, AS_Ziemelu_tornis_A2, CCTV_dienvidu_korpuss_A2, AS_strukturshema_A2, AS_pusapalais_tornis_A2, AS_Rietumu_korpuss_A2, AS_galvenais_tornis_A3, AS_Dienvidu_korpuss_A2, VS_spec_A3, VS_raditaji_A3, VS_CCTV_PR, VS_AS_PR, CCTV_Ziemelu_tornis_A2, CCTV_pusapalais_tornis_A1, CCTV_rietumu_korpuss_A1

Lēmums

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums - Turaidas muzejrezervāta
Šveices mājas KLĒTS (būves kadastra apzīmējums 8068 009 0176 004) restaurācija un atjaunošana
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/6)

Pielikumi:

Lēmums

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta iepirkums -  „Turaidas pils kompleksa A korpusa
 fasāžu un jumta konservācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/4)

Pielikumi:

Lēmums

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums -  „Turaidas Pils GALERIJU
Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201) atjaunošana un restaurācija”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/2)

Pielikums un fotoattēli:

Lēmums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Iepirkums -  „Turaidas Pils Lielā Torņa
Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201005) pārsegumu konstrukciju
atjaunošana un restaurācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/1)

Pielikumi:

Lēmums

Līgums

4000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas 
muzejrezervāta ASTOŅU VĒSTURISKO DĪĶU KASKĀDES ATJAUNOŠANAI UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/11)

Pielikumi:

7.Pielikums

7.Pielikums

 

8.Pielikums

Lēmums

Līgums

Kokmateriālu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/10)

Lēmums

Līgums

 

Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/8)

Lēmums

Līgums

Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta
vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2015/7)

Lēmums

Līgums

PIL 2.pielikuma B daļa

Līgums – PAKALPOJUMA LIGUMS Nr. TMR2015/3 / 1-5.17/45. Publicēts 04.06.2015

Līgums – Uzņēmuma līgums Nr. 1-8.7/14. Publicēts 01.04.2015