Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2018


Atklātie konkursi
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām TMR2018/1 Atklātais konkurss Nolikums Grozījumi konkursa nolikumā 12.03.2018. 03.04.2018. plkst.11.00 05.04.2018. Ziņojums SIA “INTER RAO Latvia”, EUR 25199,76 Līgums
20 000 – 170 000 euro (būvdarbi)
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi TMR2018/3 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums 8. Tehniskās specifikācijas Pielikumi. 8.1. 30_02_Meniku_rasejumi 8.2. 13_03_HTB_paskaidrojuma_raksts 8.3. 26_Griezumu_plans 8.4. 27_01_Garenprofili 8.5. 27_02_Garenprofili 8.6. 28_01_Skersprofili 8.7. 28_02_Skersprofili 8.8. 28_03_Skersprofili 8.9. 28_04_Skersprofili 8.10. 28_05_Skersprofili 8.11. 28_06_Skersprofili 8.12. 29_01_Skersgriezumi 8.13. 29_02_Skersgriezumi 8.14. 30_01_Meniku_rasejumi 8.15. 32_01_Teritorijas_ vertikalais_plans 8.16. 32_02_Teritorijas_ vertikalais_plans 8.17. 33_A-A_garenprofils.pdf 8.18. 34_Segumu_tipi_celinu_ skersgriezumi 8.19. 35_Labiekartojuma_elementu_ specifikacija_arhitekturas_mazas_formas 8.20. 36_Koka_brusu_trepes_un_plosts 16.07.2018. 27.07.2018. plkst.11.00  06.08.2018. Lēmums SIA “Inergeo Baltic” EUR 147 270,05 Līgums  
10000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/ Līgumcena (bez PVN) EUR/ Līgums
Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā TMR2018/2 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums 1. pielikums - Tehniskā specifikācija 21.06.2018 04.07.2018. plkst.11.00 05.07.2018 Lēmums SIA SGS Sistēmas 14540,40 Eur Līgums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/4 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums Atbilde uz jautājumu   21.11.2018. 21.11.2018. plkst.11.00 22.11.2018 Lēmums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/5 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums   04.12.2018. 04.12.2018. plkst.11.00  05.12.2018 Lēmums  AAS “Balta” 10 557, 60 euro Līgums 199, 20 euro Līgums
PIL 2.pielikuma B daļa
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums. Piegādātāja nosaukums Līgums, līgumcena (bez PVN) EUR
Turaidas muzejrezervāts