Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2018


Atklātie konkursi
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām TMR2018/1 Atklātais konkurss Nolikums

Grozījumi konkursa nolikumā

12.03.2018. 03.04.2018. plkst.11.00 05.04.2018.

Ziņojums

SIA “INTER RAO Latvia”,

EUR 25199,76

Līgums

20 000 – 170 000 euro (būvdarbi)
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi TMR2018/3
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā
 Nolikums

8. Tehniskās specifikācijas Pielikumi.
8.1. 
30_02_Meniku_rasejumi
8.2. 13_03_HTB_paskaidrojuma_raksts
8.3. 26_Griezumu_plans
8.4. 27_01_Garenprofili
8.5. 27_02_Garenprofili
8.6. 28_01_Skersprofili
8.7. 28_02_Skersprofili
8.8. 28_03_Skersprofili
8.9. 28_04_Skersprofili
8.10. 28_05_Skersprofili
8.11. 28_06_Skersprofili
8.12. 29_01_Skersgriezumi
8.13. 29_02_Skersgriezumi
8.14. 30_01_Meniku_rasejumi
8.15. 32_01_Teritorijas_
vertikalais_plans

8.16. 32_02_Teritorijas_
vertikalais_plans

8.17. 33_A-A_garenprofils.pdf
8.18. 34_Segumu_tipi_celinu_
skersgriezumi

8.19. 35_Labiekartojuma_elementu_
specifikacija_arhitekturas_mazas_formas

8.20. 36_Koka_brusu_trepes_un_plosts

16.07.2018. 27.07.2018. plkst.11.00  06.08.2018.

Lēmums

SIA “Inergeo Baltic”

EUR 147 270,05

Līgums

 

10000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā TMR2018/2 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

21.06.2018 04.07.2018. plkst.11.00 05.07.2018

Lēmums

SIA SGS Sistēmas

14540,40 Eur

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/4 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums

Atbilde uz jautājumu

 

21.11.2018. 21.11.2018. plkst.11.00 22.11.2018

Lēmums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/5 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums

 

04.12.2018. 04.12.2018. plkst.11.00  05.12.2018

Lēmums

 AAS “Balta”

10 557, 60 euro

Līgums

199, 20 euro

Līgums

PIL 2.pielikuma B daļa
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums. Piegādātāja nosaukums Līgums,
līgumcena (bez PVN) EUR