Arhīvs 2018 | Turaidas muzejrezervāts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

Arhīvs 2018


Atklātie konkursi
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Elektroenerģijas piegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām TMR2018/1 Atklātais konkurss Nolikums

Grozījumi konkursa nolikumā

12.03.2018. 03.04.2018. plkst.11.00 05.04.2018.

Ziņojums

SIA “INTER RAO Latvia”,

EUR 25199,76

Līgums

20 000 – 170 000 euro (būvdarbi)
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi TMR2018/3
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā
 Nolikums

8. Tehniskās specifikācijas Pielikumi.
8.1. 
30_02_Meniku_rasejumi
8.2. 13_03_HTB_paskaidrojuma_raksts
8.3. 26_Griezumu_plans
8.4. 27_01_Garenprofili
8.5. 27_02_Garenprofili
8.6. 28_01_Skersprofili
8.7. 28_02_Skersprofili
8.8. 28_03_Skersprofili
8.9. 28_04_Skersprofili
8.10. 28_05_Skersprofili
8.11. 28_06_Skersprofili
8.12. 29_01_Skersgriezumi
8.13. 29_02_Skersgriezumi
8.14. 30_01_Meniku_rasejumi
8.15. 32_01_Teritorijas_
vertikalais_plans

8.16. 32_02_Teritorijas_
vertikalais_plans

8.17. 33_A-A_garenprofils.pdf
8.18. 34_Segumu_tipi_celinu_
skersgriezumi

8.19. 35_Labiekartojuma_elementu_
specifikacija_arhitekturas_mazas_formas

8.20. 36_Koka_brusu_trepes_un_plosts

16.07.2018. 27.07.2018. plkst.11.00  06.08.2018.

Lēmums

SIA “Inergeo Baltic”

EUR 147 270,05

Līgums

 

10000 – 42 000 euro (piegādes un pakalpojumi)
Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma identifikācijas numurs/ Iepirkuma procedūra Nolikums Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums Piegādātāja nosaukums/
Līgumcena (bez PVN) EUR/
Līgums
Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā TMR2018/2 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

21.06.2018 04.07.2018. plkst.11.00 05.07.2018

Lēmums

SIA SGS Sistēmas

14540,40 Eur

Līgums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/4 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā  Nolikums

Atbilde uz jautājumu

 

21.11.2018. 21.11.2018. plkst.11.00 22.11.2018

Lēmums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbinieku veselības apdrošināšana TMR2018/5 , Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā Nolikums

 

04.12.2018. 04.12.2018. plkst.11.00  05.12.2018

Lēmums

 AAS “Balta”

10 557, 60 euro

Līgums

199, 20 euro

Līgums

PIL 2.pielikuma B daļa
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums. Lēmums. Piegādātāja nosaukums Līgums,
līgumcena (bez PVN) EUR