Turaidas
muzejrezervāts

PIL 2.pielikuma B daļa


Visa aktuālā informācija par Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts iepirkumiem pieejama – Elektronisko iepirkumu sistēmā.