Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrzervātu apmeklē Valsts Ermitāžas muzeja pārstāvji


Starptautiskajā Muzeju dienā, 18. maijā, Turaidas muzejrezervātu apmeklēja Valsts Ermitāžas muzeja speciālisti no Sanktpēterburgas. Valsts Ermitāžas muzeja speciālisti laikā no 18. maija četras dienas viesojās Latvijā ar mērķi apmeklēt ievērojamākos muzejus, iepazīt to krājumus un gūt jaunu pieredzi.Viesu grupā bija dažādu Ermitāžas muzeja nodaļu un filiāļu pārstāvji, kurus interesēja gan ekspozīciju izveide, gan darbs ar apmeklētājiem, gan jautājumi saistīti ar restaurāciju, izdevējdarbību un krājumu, kā arī citi. Vizītes laikā viesi apmeklēja muzejrezervāta ekspozīcijas un baudīja krāšņo un kopto kultūrvidi. Iepazīstot Turaidas mūra pili, Ermitāžas kolēģi atzinīgi novērtēja pils restaurācijā veiksmīgi saglabātos oriģinālos būvapjomus. Ekspozīcijā, kas veltīta Gaujas lībiešiem, viesi uzteica tās noformējumu un mākslinieka darbu, kas viņuprāt veiksmīgi harmonē un izceļ ekspozīcijā izvietotās senlietas un paskaidro apmeklētājiem to nozīmīgumu vēstures izpētē. Daudz profesionālu jautājumu, kas saistīti ar ēkas restaurāciju, izskanēja Turaidas koka baznīcas apmeklējuma laikā. Ermitāžas speciālisti interesējās gan par baznīcas restaurācijas gaitu, gan izmantotajām krāsām un to sastāvu. Senā koka baznīca arī emocionāli uzrunāja viesus, kuri atzina, ka vienkāršais lauku dievnams vienlaikus ir arī mājīga un patīkama vieta, kurā uzturēties un sajust Dieva klātbūtni. Ar savu īpašo noskaņu Sanktpēterburgas kolēģus uzrunāja ekspozīcija muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamajā mājā. Pēc tās apmeklējuma viesi izteica uzslavu muzejam par veiksmīgu atbilstošā laikmeta noskaņas radīšanu un rūpīgo attieksmi eksponātu atlasē un izvietošanā.Noslēdzot Turaidas muzejrezervāta apmeklējumu, viesi iepazinās ar brīvdabas ekspozīcijām, augstu novērtējot vides sakoptību, cilvēka un dabas radīto harmoniju.

Sarunu laikā Ermitāžas kolēģi atzina, ka viesošanās Turaidas muzejrezervātā ir devusi jaunas idejas viņu profesionālajai darbībai un uzaicināja muzejrezervāta kolēģus apmeklēt Ermitāžas muzeju, lai varētu dalīties ar savu pieredzi.

Gunta Zaķīte

TMR Apmeklētāju centra vadītāja

    Aktuāli  

Valsts Ermitāžas muzeja pārstāvji Turaidas muzejrezrevātā