Cenas | Turaidas muzejrezervāts

Turaidas
muzejrezervāts

porno

Cenas


Turaidas muzejrezervāta apmeklējums veicams ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās nosacījumus un sanitāro protokolu:

 1. Nav pieļaujama personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne muzejrezervāta teritorijā;
 2. Nav pieļaujama pašizolācijā vai karantīnā esošu personu atrašanās muzejrezervāta teritorijā.

Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem ir tiesības apmeklētājus ar infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) neielaist vai lūgt pamest muzejrezervāta teritoriju.

Muzejrezervāta teritorijā jāievēro 2 metru distance, nav pieļaujama personu drūzmēšanās apskates vietās.

Turaidas muzejrezervāta maksas pakalpojumi

1. Muzejrezervāta brīvdabas ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (ieejas maksa 2020. gada maijā)
 • Pieaugušajiem 2.85 EUR
 • Skolēniem – 1.15 EUR
 • Personām ar III grupas invaliditāti – 0.70 EUR

*Uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentu tiek piemērota 50% atlaide no apmeklējuma biļetēm.

Transportlīdzekļu novietošana stāvlaukumā pie muzejrezervāta vasaras sezonā

 • Vieglā automašīna – 1.50 EUR
 • Mikroautobuss (līdz 18 sēdvietām) – 3.50 EUR
 • Autobuss – 6.00 EUR
 • Motocikls – 1.00 EUR
2. Ekskursijas (visu gadu)

Pārskata ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 25 personas)

 • Latviešu valodā – 21.34 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā – 35.57 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 14.23 EUR

Tematiska ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (30-45 min., grupā ne vairāk kā 25 personas)

 • Latviešu valodā – 7.11 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā – 14.23 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 7.11 EUR
4. Ar ekspozīciju apskati saistītie citi pakalpojumi

Filmēšana un fotografēšana pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs komerciālām vajadzībām- saskaņojama ar muzejrezervāta vadību.

Bukletu, atklātņu un citu informatīvo materiālu pārdošana apmeklētāju centrā – pēc noteiktām cenām.

5. Bezmaksas ieeja
 • Pirmskolas vecuma bērniem
 • Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni)
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietotisociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
 • Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti)
 • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti);
 • Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā:
 • Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem) vadītājam (gidam):
 • Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu
 • Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu)
 • Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu)
 • Muzeja apmeklētājiem muzeja ikgadējā vasaras saulgriežu pasākuma un starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” laikā no plkst. 19:00

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts – publisko maksas pakalpojumu cenrādis

 

  Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas Q-Latvia kvalitātes zīme piešķirta Turaidas muzejrezervātam