Turaidas
muzejrezervāts

Cenas


Turaidas muzejrezervāta maksas pakalpojumi
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (ieejas maksa)
Ziemas sezonā (01.11. – 30.04.)
 • Pieaugušajiem – 3.50 EUR**
 • Pensionāriem - 2.15 EUR**
 • Pilna laika studentiem /uzrādot studentu apliecību vai ISIC karti/ - 1.50 EUR**
 • Skolēniem - 0.70 EUR**
 • Personām ar III grupas invaliditāti – 0.30 EUR
 • Ģimenei (2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni vecumā no 7 g. līdz 18 g.) – 6.40 EUR*
 • Ģimenei (1 pieaugušais un 2 vai vairāk bērni vecumā no 7 g. līdz 18 g.) - 3.70 EUR*
 • Tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums –1.15 EUR
Maksa par auto stāvlaukuma izmantošanu visu gadu: Vieglā automašīna - 1.50 EUR Mikroautobuss (līdz 18 sēdvietam); kemperis - 3.50 EUR Autobuss - 6.0 EUR Motocikls - 1.00 EUR Maksa par stāvlaukumu izmantošanu veicama Turaidas muzejrezervāta kasē vai ar Mobilly   Vasaras sezonā (01.05. – 31.10.)
 • Pieaugušajiem – 6.00 EUR**
 • Pensionāriem – 4.30 EUR**
 • Pilna laika studentiem /uzrādot studentu apliecību vai ISIC karti/ - 3.00 EUR**
 • Skolēniem – 1.15 EUR**
 • Personām ar III grupas invaliditāti – 0.70 EUR
 • Ģimenei (2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni) – 10.70 EUR* 
 • Ģimenei (1 pieaugušais un 2 vai vairāk bērni) – 6.40 EUR*
 • Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no plkst. 9.00-10.00 un plkst. 18.00-20.00) – 2.85 EUR
 • Tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums – 1.15 EUR
 • Ekspozīcijas "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis" apmeklējums -
  • pieaugušajiem – 3.00 EUR
  • pensionāriem – 2.00 EUR
  • pilna laika dienas nodaļas studentiem un ārvalstu studentiem -1.50 EUR
  • skolēniem – 0,50 EUR
  • Personām ar III grupas invaliditāti - 0.30 EUR
*Ģimenes biļeti var iegādāties ģimene, kurā ir 1-2 pieaugušie un 2 (vai vairāk) bērni līdz 18 gadu vecumam, vai viena daudzbērnu ģimene , kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), vai bērni līdz 24 gadu vecumam, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un kāds no pavadošajiem vecākiem uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus. **Uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentu tiek piemērota 50% atlaide no apmeklējuma biļetēm. Maksa par auto stāvlaukuma izmantošanu visu gadu: Vieglā automašīna - 1.50 EUR Mikroautobuss (līdz 18 sēdvietam); kemperis - 3.50 EUR Autobuss - 6.0 EUR Motocikls - 1.00 EUR Maksa par stāvlaukumu izmantošanu veicama Turaidas muzejrezervāta kasē vai ar Mobilly  
2. Ekskursijas (visu gadu)
Pārskata ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 25 personas)
 • Latviešu valodā - 21.34 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā – 35.57 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 14.23 EUR
Tematiska ekskursija grupai muzeja speciālista pavadībā (30-45 min., grupā ne vairāk kā 25 personas)
 • Latviešu valodā – 7.11 EUR
 • Angļu, vācu vai krievu valodā – 14.23 EUR
 • Skolēnu grupām latviešu vai krievu valodā – 7.11 EUR
4. Ar ekspozīciju apskati saistītie citi pakalpojumi
Filmēšana un fotografēšana pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs komerciālām vajadzībām- saskaņojama ar muzejrezervāta vadību. Bukletu, atklātņu un citu informatīvo materiālu pārdošana apmeklētāju centrā – pēc noteiktām cenām.
5. Bezmaksas ieeja
 • Pirmskolas vecuma bērniem
 • Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni)
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietotisociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
 • Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti)
 • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti);
 • Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā:
 • Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem) vadītājam (gidam):
 • Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu
 • Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu)
 • Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu)
 • Muzeja apmeklētājiem muzeja ikgadējā vasaras saulgriežu pasākuma un starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" laikā no plkst. 19:00
 • Ukrainas pilsoņiem, uzrādot personu apliecinošu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs, ir bezmaksas ieeja un gida pakalpojumi Turaidas muzejrezervātā.
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts - publisko maksas pakalpojumu cenrādis  
  Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas Q-Latvia kvalitātes zīme piešķirta Turaidas muzejrezervātam
  Turaidas muzejrezervāts