Kontakti | Turaidas muzejrezervāts

Turaidas
muzejrezervāts

porno

Kontakti


Adrese: Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Siguldas novads, Sigulda LV-2150

Kontakttālrunis: 67971402 (darba dienās)
Apmeklētāju centra tālrunis: 67972376 (katru dienu muzejrezervāta darba laikā)

Fakss: 67973628

E-pasts saziņai: turaida.muzejs@apollo.lvTuraidas muzejrezervāta direktore – Anna Jurkāne

67971402
anna.jurkane@turaida-muzejs.lv

Direktores vietniece zinātniskajā darbā – Vija Stikāne
67971402
28646552
vija.stikane@turaida-muzejs.lv

Direktores vietniece komunikācijas darbā – Anda Skuja
67971402
26572142
anda.skuja@turaida-muzejs.lv

Direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos – Dainis Linmeijers
67971402
27801028
dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv 

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja – Inta Mikanovska-Mikalovska
67971402
20202297
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede – Maija Zirne
67973265
maija.zirne@turaida-muzejs.lv
gramatvediba.tmr@apollo.lv 

Krājuma nodaļas vadītāja, galvenā krājuma glabātāja – Līga Kreišmane
67973352
26134626
liga.kreismane@turaida-muzejs.lv
krajums.tmr@apollo.lv

Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja – Jolanta Dukaļska
67971402
jolanta.dukalska@turaida-muzejs.lv

Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja – Gunta Zaķīte
67971402
29384512
gunta.zakite@turaida-muzejs.lv

Galvenā speciāliste (sadarbība ar tūrisma firmām) – Ilga Korkliša
67971402
29269921
ilga.korklisa@turaida-muzejs.lv

Pieminekļu nodaļas vadītājs – Ivo Spila
67971402
ivo.spila@turaida-muzejs.lv

Kultūrvides nodaļas vadītājs – Aivars Irbe
67973815
aivars.irbe@turaida-muzejs.lv

Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja – Ilze Junga
67973815
29122624
ilze.junga@turaida-muzejs.lv