Turaidas
muzejrezervāts

Noteikumi apmeklētājiem


Turaidas muzejrezervātā ieeja atļauta ar muzejrezervāta ieejas biļetēm, kas jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām un 
jāuzrāda pēc muzejrezervāta darbinieku pieprasījuma.
Turaidas muzejrezervāta apmeklējums veicams ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās nosacījumus un sanitāro protokolu:
 1. Nav pieļaujama personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne muzejrezervāta teritorijā;
 2. Nav pieļaujama pašizolācijā vai karantīnā esošu personu atrašanās muzejrezervāta teritorijā.
Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem ir tiesības apmeklētājus ar infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) neielaist vai lūgt pamest muzejrezervāta teritoriju. Muzejrezervāta teritorijā jāievēro 2 metru distance, nav pieļaujama personu drūzmēšanās apskates vietās. Turaidas muzejrezervātā fotografēšana ekspozīciju telpās atļauta, nopērkot speciālu biļeti.

Muzejrezervāta teritorijā ATĻAUTS iebraukt:

 • ­ ātrās medicīniskās palīdzības, policijas, apsardzes un avārijas dienestu automašīnām;
 • ­ transporta līdzekļiem, kas muzejrezervātam piegādā preces un materiālus;
 • ­ nepieciešamības gadījumā citam transportam ar muzejrezervāta administrācijas atļauju.

Saskaņojot ar administrāciju , Turaidas muzejrezervātā ATĻAUTA:

 • ­ kultūras, tūrisma, sporta un citu pasākumu rīkošana;
 • ­ filmēšana komerciālos nolūkos;
 • ­ ugunskura kurināšana, tam norādītajā vietā sadarbības pasākuma ietvaros;
 • ­ tirdzniecība;
 • ­ makšķerēšana.

Turaidas muzejrezervātā AIZLIEGTS:

 • ­ bojāt vai iznīcināt dabas, vēstures un kultūras pieminekļus, labiekārtojuma objektus, reklāmas un informācijas zīmes,
 • ­ postīt dabu, piesārņot un piegružot teritoriju un ūdenstilpnes;
 • ­ kāpt un staigāt pa pils mūriem;
 • ­ ienākt un uzturēties apmeklētājiem, kuri atrodas alkohola un citu reibinošo vielu iespaidā, kā arī ienest līdzi alkoholiskos dzērienus;
 • ­ smēķēt ekspozīcijās un tuvāk par 10 metriem no ieejas muzejrezervātā un no ieejas ekspozīcijās;
 • ­ traucēt dabas mieru un citus apmeklētājus, trokšņojot un lietojot skaņu aparatūru;
 • ­ pieļaut suņu atrašanos teritorijā bez pavadas un uzpurņa, kā arī ievest suņus ekspozīcijās;
 • ­ pārvietoties muzejrezervāta teritorijā ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, velosipēdiem un skrituļslidām.

Muzejrezervāts nenes nekāda veida atbildību:

 • ­ par apmeklētāju personīgajām mantām un automašīnām autostāvlaukumā;
 • ­ par teritorijā gūtajām traumām vai mantas bojājumu gadījumiem, kas radušies trešās personas darbības rezultātā.
Turaidas muzejrezervāta teritorijā un ekspozīcijās darbojas videonovērošana, kas fiksē dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu.
Apmeklētājus, kuri neievēro kārtības noteikumus, muzejrezervāta darbiniekiem ir tiesības izraidīt no ekspozīcijām un 
teritorijas, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt likumā paredzētas darbības atlīdzības piedziņai.
Turaidas muzejrezervāts