Turaidas
muzejrezervāts

Rekvizīti


Nosaukums:   Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts
Reģ. Nr.:   LV 90000012776
Adrese:   Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV2150
Tālrunis:   + 371 67971402
Fakss:   + 371 67973628
E-pasts:   pasts@turaida-muzejs.lv
Banka:   Valsts kase
SWIFT:   TRELLV22
Konts:   LV81TREL2220544006000
Turaidas muzejrezervāts