Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība


Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība ir brīvprātīga apvienība – bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi sniegt atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm, veicot publisku darbību.

Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrības Valdes priekšsēdētāja ir Aija Poča, ekonomiste, Valdes locekļi – Pauls Jansons – zv.advokāts un Juris Ivars Čivčs – Latvijas politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs. Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrībā ir 42 biedri – juristi, vēsturnieki, arheologi, kultūras darbinieki, skolotāji, universitāšu mācībspēki, finanšu speciālisti, žurnālisti, mākslinieki u.c. sabiedrības pārstāvji.

Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība izveidojusies no Turaidas pils atbalsta fonda, kas dibināts 2002. gada 21. martā, īsi pēc 2002. gada februāra bīstamajiem zemes nogruvumiem Turaidas pilskalnā. Šī dabas stihija bija apdraudējums gan cilvēku dzīvībai, gan izcila vēstures pieminekļa – Turaidas pils - pastāvēšanai. Fondā ar mērķi - saglabāt Turaidas pili, vācot naudu un sniedzot atbalstu mērķprogrammu izstrādāšanā un finansēšanā, iesaistījās sabiedriski aktīvi cilvēki – toreizējie Saeimas deputāti Andris Ārgalis un Indulis Emsis, mākslas zinātniece Sarmīte Sīle, LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, juriste Inese Berga, Viktors Šadinovs un citi. Muzejrezervāta un fonda sadarbība, kā arī aktīvā sabiedrības rīcība sekmēja pilskalna nostiprināšanas darbus.

Lai organizācijas turpmākā darbība atbilstu Turaidas muzejrezervāta kā kopuma atbalsta fonda statusam, 2005. gada 12. decembrī notika Turaidas pils atbalsta fonda pārreģistrācija par Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrību.

Lai nodrošinātu Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrības veiksmīgu sadarbību ar valsts institūcijām, 2007. gada augustā Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība pievienojusies Ministru Kabineta memorandam „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”.

Ar biedrības atbalstu regulāri tiek organizēti sabiedriskie, kultūras un labdarības pasākumi, tiek uzturēta komunikācija ar citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī piesaistīti finanšu līdzekļi un ziedojumi Turaidas muzejrezervāta mērķu realizācijai un attīstībai. Katru gadu tiek izstrādāti un īstenoti konkrēti projekti, kuriem finansējums tiek piesaistīts, piedaloties dažādos projektu konkursos (piemēram, VKKF). Bez jau pieminētās palīdzības Turaidas pilskalna nogruvuma izdarīto seku likvidēšanā un turpmāko iespējamo problēmu novēršanā, ar biedrības aktīvu līdzdalību notikusi Serpentīna ceļa remonta īstenošana Gaujas senlejā, kā arī 2010. gadā panākts būtisks Turaidas muzejrezervāta nomas maksas samazinājums. Biedrība sniegusi atbalstu dažādu ar pētniecību, arheoloģiju, sabiedrības izglītošanu un muzejrezervāta kultūrvides sakārtošanu saistītu projektu īstenošanā.

Tuvākā nākotnē plānots atbalstīt Turaidas muižas saimnieciskā centra izpētes un infrastruktūras attīstības projektus.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības rekvizīti:

Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība Reģ.Nr.40008066848 Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150 e-pasts: turaida.ab@gmail.com SWEDBANK Konts LV59HABA0551002590407
Turaidas muzejrezervāts