Kolekcijas | Turaidas muzejrezervāts

Turaidas
muzejrezervāts


Kolekcijas


Afišu un plakātu kolekcija

Turaidas muzejrezervāta afišu un plakātu kolekcijā ir pāri par 400 vienībām, kas aptver laika posmu no 20. gadsimta 20. gadiem līdz mūsdienām. Plakātu kolekcijā ir vairāki vērtīgi mākslas darbi. Šeit jāpiemin Vitolda Kucina 1986. gadā darinātais plakāts „Turaida – muzejs” …

Apavu kolekcija

Apavi ir nozīmīga cilvēka apģērba sastāvdaļa, kājas cilvēki apāvuši jau no senatnes. Pirmie apavi bija vienkārši no neģērētām ādām ar caurumiem malās, caur kuriem izvilktas tikpat vienkārši pagatavotas saites apava savilkšanai ap kāju. Mainoties laikiem, mainījušies apavi un materiāli, no …

Audio un video materiālu kolekcija

Audio un video materiālu kolekcija ir samērā neliela un arī aptvertais laika periods nav īpaši garš. Kopējais vienību skaits šajā kolekcijā ir tuvu pie 300 priekšmetiem. Vērtīgs ieguvums audio materiālu kolekcijā ir 12 skaņu plašu albūmi ar klasiskās mūzikas ierakstiem, …

Arheoloģijas kolekcija

Par krājuma arheoloģisko materiālu kolekcijas aizsākumu Turaidas muzejrezervātā (toreiz – vēl kā Siguldas novadpētniecības muzejam) var uzskatīt 1949. gada 26. jūnijā no Centrālā Valsts Vēstures muzeja (tagadējais – LNVM) deponētos divus akmens cirvjus – atrastus Inčukalna apkārtnē, taču pirmie dokumentāli …

Darba rīku kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājumā darba rīku kolekcijā ir aptuveni 850 darba rīku, kuri gatavoti laika posmā no 19. gadsimta vidus līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem. Daudzi no šiem priekšmetiem caur gadsimtiem ir saglabājuši gan savu ārējo izskatu, gan pielietošanas veidu. …

Dokumentu kolekcija

TMR krājuma dokumentu kolekcijā ir apmēram 4300 dažādi dokumenti, kas attiecas uz laika posmu no 18. gadsimta līdz mūsdienām. Kolekcijā sistematizēti personu dokumenti, kas ietver visdažādākos personu apliecinošos dokumentus, saistītus ar dzimšanu, iesvētīšanu, laulībām, darba gaitām, izglītības iegūšanu un ar …

Faleristika

Turaidas muzejrezervāta faleristikas kolekcijā uz 2014. gada 1. janvāri  ir 371priekšmeti –  ordeņi, medaļas, goda zīmes un nozīmītes. Liela daļa no nozīmēm ir suvenīrnozīmes – 160 krājuma vienības, kuras krājumā pamatā nonākušas padomju laikā, kad bija ļoti populāras un apmeklētāji …

Fotonegatīvu kolekcija

Muzeoloģijā informācijas fiksēšanai – dokumentēšanai, kā arī muzeja krājuma interpretēšanai un popularizēšanai tiek izmantota fotografēšana. Jau kopš fotografēšanas attīstības pirmsākumiem 19. gadsimta vidu speciālisti izmantoja dažādas formas, lai fiksēto attēlu saglabātu. Iesākumā tās bija filmu plates, bet jau 20. gadsimta …

Fotogrāfiju kolekcija

Turaidas  muzejrezervāta fotogrāfiju kolekcijā ir vairāk kā 7000 krājuma vienības, kas sadalītas tematiskās grupās – apakškolekcijās. Dabas ainava, dabas pieminekļi; ēkas, to grupas, interjeri; tehniskās būves; darba procesi; personu portreti; grupu portreti; kultūras un sadzīves tradīcijas. Katra no šīm lielajām …

Grāmatu kolekcija

Turaidas muzejezervāta grāmatu kolekcija pārsniedz 3000 eksemplārus. Tajā atspoguļotas dažādas tēmas  – izglītība, vēsture, māksla, kultūra, senas rokasgrāmatas, vārdnīcas, ceļveži un reliģija. Liela daļa grāmatu saistītas ar arheoloģiju un aizvien ir pētniecības darba avots vēsturniekiem un vēstures studentiem. Kolekcijas senākās …

Izpētes materiāli

Turaidas muižas ēku izpētes gaitā iegūtie priekšmeti Turaidas muzejrezervāta krājumā  uz 2014. gada 1. janvāri ir 158 priekšmeti, kas iegūti Turaidas muižas ēku izpētes gaitā.  Muzejā bez viduslaiku pils ietilpst arī Turaidas muižas saimnieciskā centra apbūve – muižas pārvaldnieku jaunā …

Karšu un plānu kolekcija

Turaidas muzejrezervāta karšu un plānu kolekcijā ir apmēram 500 dažādi kartogrāfiskie materiāli, kas aptver laika posmu no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. Ģeogrāfiski aptverta ļoti plaša teritorija, sākot jau ar tuvākās apkārtnes uzmērojumiem un plāniem līdz pat Eiropas un pasaules …

Mājsaimniecības priekšmetu un trauku kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājuma mājsaimniecības priekšmetu un trauku kolekcijā ir vairāk nekā 890 vienības. Priekšmetus galvenokārt var attiecināt uz laika posmu no 18. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 80-tajiem gadiem. Tie savulaik tikuši lietoti gan kungu mājās, gan zemnieku saimniecībās, gan …

Mākslas priekšmetu kolekcija

Turaidas muzejrezervāta mākslas kolekcija veidojusies ilgā laika posmā – no 1955. gada. Tajā pārstāvēti dažādās tehnikās darināti darbi – gan eļļa, pastelis, akvarelis, batika, emalja, grafika- linogriezumi un citi. No Līgatnes ciema bibliotēkas tika iegūts viens no pirmajiem mākslas kolekcijas …

Mēbeļu kolekcija

TMR krājuma mēbeļu kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 275 vienības. Mēbeles raksturo zemnieku, muižas vidusslāņa pārstāvju, kā arī mazpilsētas iedzīvotāju dzīves vidi laika posmā no 19. gadsimta pirmās puses līdz 20. gadsimta 60. gadiem. Lielākajā daļā mēbeļu izmantota …

Mēru un mērinstrumentu kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājumā uz 2012. gada 1. janvāri ir 54 dažādi tilpuma, garuma un svara mēri un mērinstrumenti. Lielākā daļa no Turaidas muzejrezervātā esošajiem mēriem un mērinstrumentiem attiecas uz laiku no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajai trešdaļai. Šajā laikā …

Mūzikas instrumentu un zvanu kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājumā mūzikas instrumentu un zvanu kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 49 vienības. No tām četri ir sitamie instrumenti – trīs bungas un viens t.s. pašskanošais instruments – tamburīns, kas ir līdzīgs vienpusējām bungām ar aplī piestiprinātām metāla …

Numismātikas kolekcija

Turaidas muzejrezervāta krājuma numismātikas kolekcijā uz 2012. gada 1. janvāri ir 825 krājuma vienības. 354 monētas atrastas arheoloģiskajos izrakumos kādreizējā Turaidas pils novada teritorijas un Siguldas apkārtnes arheoloģiskās izpētes objektos  – pilskalnos un senkapos: Turaidas viduslaiku pilī un Baznīckalnā, kā …

Pastkaršu, fotopastkaršu un apsveikuma kartiņu kolekcijas

Pastkaršu un fotopastkaršu kolekcija Viena no Turaidas muzejrezervāta krājuma kolekcijām ir pastkartes. Šajā kolekcijā ir 2051 krājuma vienības, kas datējamas sākot no 20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Pirmā pastkarte TMR krājumā nonāca 1950. gadā un uz tās bija Ernesta …

Periodikas kolekcija

Presei vienmēr ir bijusi nozīmīga loma sabiedrības sociālo un politisko procesu atspoguļošanā un dažkārt arī to virzībā, ne velti mūsdienās mēdijus dēvē par ceturto varu. Viena no pētniecības ziņā visplašāk izmantotajām Turaidas muzejrezervāta kolekcijām ir periodika, kurā apkopotas 4065 krājuma …

Turaidas muzejrezervāts