Turaidas
muzejrezervāts

Kontakti


Adrese: Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Siguldas novads, Sigulda LV-2150

Kontakttālrunis: 67971402 (darba dienās), 
Apmeklētāju centra tālrunis: 67972376,29139220 (katru dienu muzejrezervāta darba laikā)

UZMANĪBU! Saziņai ar Turaidas muzejrezervātu turpmāk lietojamas zemāk redzamās e-pasta adreses.

E-pasts muzeja pakalpojumu pieteikšanai – info@turaida-muzejs.lv

E-pasts saziņai: pasts@turaida-muzejs.lv

 

___________________________________________________________________________________

Turaidas muzejrezervāta direktore –
67971402

Direktores vietniece zinātniskajā darbā; direktora p.i. – Vija Stikāne
67971402
28646552
vija.stikane@turaida-muzejs.lv

Direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos – Dainis Linmeijers
67971402
27801028
dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

Dokumentu pārvaldības vadītāja – Inta Mikanovska-Mikalovska
67971402
20202297
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede – Maija Zirne
67973265
maija.zirne@turaida-muzejs.lv
gramatvediba@turaida-muzejs.lv

Krājuma nodaļas vadītāja, galvenā krājuma glabātāja – Līga Kreišmane
67973352
26134626
liga.kreismane@turaida-muzejs.lv
krajums@turaida-muzejs.lv

Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja – Jolanta Dukaļska
67971402
jolanta.dukalska@turaida-muzejs.lv

Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja – Gunta Zaķīte
67971402
29384512
gunta.zakite@turaida-muzejs.lv

Pieminekļu nodaļas vadītājs – Jānis Spila
67973815
ivo.spila@turaida-muzejs.lv

Kultūrvides nodaļas vadītāja – Ilze Locāne
ilze.locane@turaida-muzejs.lv 
67973815

Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja – Ingrīda Kupča
67973815
26371720
ingrida.kupca@turaida-muzejs.lv

Personas datu aizsardzības speciālists:
Jurijs Višņakovs
tālr.+37129243773
e-pasts: jurijs.visnakovs@idagentura.lv

E-adrese saziņai ar muzeju:

Simbols-e-e-adrese:90000012776
Plašāka informācija: