Turaidas
muzejrezervāts

Kontakti


Turaidas muzejrezervāta apmeklējums veicams ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās nosacījumus un sanitāro protokolu:

  1. Nav pieļaujama personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne muzejrezervāta teritorijā;
  2. Nav pieļaujama pašizolācijā vai karantīnā esošu personu atrašanās muzejrezervāta teritorijā.

Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem ir tiesības apmeklētājus ar infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) neielaist vai lūgt pamest muzejrezervāta teritoriju.

Muzejrezervāta teritorijā jāievēro 2 metru distance, nav pieļaujama personu drūzmēšanās apskates vietās.

Adrese: Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Siguldas novads, Sigulda LV-2150

Kontakttālrunis: 67971402 (darba dienās)
Apmeklētāju centra tālrunis: 67972376 (katru dienu muzejrezervāta darba laikā)

Fakss: 67973628

UZMANĪBU! Saziņai ar Turaidas muzejrezervātu turpmāk lietojama jauna e-pasta adrese. Līdzšinējā e-pasta adrese būs vēl aktīva līdz gada beigām.

E-pasts saziņai: pasts@turaida-muzejs.lv

___________________________________________________________________________________

Turaidas muzejrezervāta direktore –
67971402

Direktores vietniece zinātniskajā darbā; direktora p.i. – Vija Stikāne
67971402
28646552
vija.stikane@turaida-muzejs.lv

Direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos – Dainis Linmeijers
67971402
27801028
dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja – Inta Mikanovska-Mikalovska
67971402
20202297
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede – Maija Zirne
67973265
maija.zirne@turaida-muzejs.lv
gramatvediba@turaida-muzejs.lv

Krājuma nodaļas vadītāja, galvenā krājuma glabātāja – Līga Kreišmane
67973352
26134626
liga.kreismane@turaida-muzejs.lv
krajums@turaida-muzejs.lv

Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja – Jolanta Dukaļska
67971402
jolanta.dukalska@turaida-muzejs.lv

Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja – Gunta Zaķīte
67971402
29384512
gunta.zakite@turaida-muzejs.lv

Pieminekļu nodaļas vadītājs – Jānis Spila
67971402
ivo.spila@turaida-muzejs.lv

Kultūrvides nodaļas vadītājs –
67973815

Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja – Ingrīda Kupča
67973815
26371720
ingrida.kupca@turaida-muzejs.lv

Personas datu aizsardzības speciālists:
Jurijs Višņakovs
tālr.+37129243773
e-pasts: jurijs.visnakovs@idagentura.lv

E-adrese saziņai ar muzeju:

Simbols-e-e-adrese:90000012776
Plašāka informācija: