Turaidas
muzejrezervāts

Piekļūstamības paziņojums


Turaidas muzejrezervāts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Turaidas muzejrezervāts- https://www.turaida-muzejs.lv/ Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”. Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? Turaidas muzejrezervāta tīmekļvietne daļēji atbilst atbilst MK noteikumiem Nr. 445; Izvērtēšanas protokols pieejams šeit. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt infomācijai.
  • Nav iespējams pārvietoties pa lapas elementiem ar TAB taustiņu, nav redzams elementu izcēlums un netiek fokusēts.
  • Audio un video materiāliem, kas tiek publicēti digitālajā vidē nav satura alternatīvu.
Atsauksmēm un saziņai Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: E-pastā: info@turaida-muzejs.lv Zvaniet: +37128377380 Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi . Sūdzību iesniegšana Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam: Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010 Tālrunis: +37167686768 E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija Ziņas par paziņojuma sagatavošanu Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots   30.05.2023  
    Turaidas muzejrezervāts