Turaidas
muzejrezervāts


15. septembris, 1327. gads. Turaidas pils ir vācu ordeņa īpašumā.


Turaidas pils ir Vācu ordeņa īpašumā. Lai attaisnotu pret Vācu ordeni vērstos pāvesta kūrijas apvainojumus, Turaidā sapulcējas Tallinas bīskaps Olavs, Valkenas ciserciešu klostera abats Hermanis, Tartu (Tērbatas) dekāns Florencis, Tallinas kanoniķis Bernards un vairāki bruņinieki. Viņi rakstiski apliecina, ka nav ne no viena dzirdējuši, nedz redzējuši, ka mestrs un ordeņa brāļi būtu Livonijā iznīcinājuši kristīgo ticību, kavējuši neticīgo atgriešanu, apspieduši jaunkristītos, izturējušies nicīgi pret apustulisko krēslu, izpostījuši Livonijā baznīcas un kaitējuši prelātiem, bojājuši tikumus un barbariski izturējušies pret kristītiem. Tieši otrādi –ordeņa brāļi esot slavējami un patiesi dievbijīgi vīri.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts