Turaidas
muzejrezervāts

Izrakumu laikā atsegtās sienas laukakmeņu pamati, kas izmūrēti austrumu – rietumu virzienā. Skats no ziemeļrietumiem

Izrakumu laikā atsegtās sienas laukakmeņu pamati, kas izmūrēti austrumu – rietumu virzienā. Skats no ziemeļrietumiem

Izrakumu laikā atsegtās sienas laukakmeņu pamati, kas izmūrēti austrumu – rietumu virzienā. Skats no ziemeļrietumiem

Izrakumu laikā atsegtās sienas laukakmeņu pamati, kas izmūrēti austrumu – rietumu virzienā. Skats no ziemeļrietumiem
Turaidas muzejrezervāts