Turaidas
muzejrezervāts

Latviešu deputāti I Krievijas Impērijas Valsts Domē, no kreisās pirmajā rindā Frīdrihs Grosvalds, Francis Trasuns, Jānis Čakste. No grām. Šūberte, J. Jānis Čakste un Jelgava. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

Latviešu deputāti I Krievijas Impērijas Valsts Domē, no kreisās pirmajā rindā Frīdrihs Grosvalds, Francis Trasuns, Jānis Čakste. No grām. Šūberte, J. Jānis Čakste un Jelgava. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

Latviešu deputāti I Krievijas Impērijas Valsts Domē, no kreisās pirmajā rindā Frīdrihs Grosvalds, Francis Trasuns, Jānis Čakste. No grām. Šūberte, J. Jānis Čakste un Jelgava. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
Turaidas muzejrezervāts