Turaidas
muzejrezervāts


Muiža pagasta rakstveža skatījumā


muizja rakstvezja skatiijumaaMuiža pagasta rakstveža skatījumā. Rakstnieka, Turaidas pagasta rakstveža Pērsieša (Kārļa Zemīša) darbu izlase ar komentāriem. Rīga: izdevniecība Zinātne, 2017. – 175. lpp. Sastādītāja Līga Kreišmane. ISBN 978-9934-549-28-1 Cena 5.00 euro

Turaidas muzejrezervāta sagatavotais izdevums sastāv no Pērsieša biogrāfijas, četriem pētnieciskiem rakstiem par Pērsieša dzīvi, darbu un radošo darbību, kā arī  Pērsieša 7 prozas sacerējumiem un Pērsieša dzejas izlasi.

Turaidas muzejrezervāts izdevumu sagatavojis, godinot Pērsieti 155. dzimšanas gadā. Grāmatā iekļauta Pērsieša darbu izlase, biogrāfiskas ziņas par rakstnieku, kā arī izvērsts Turaidas muižas vēstures raksturojums un Viestura Vecgrāvja literatūrzinātnisks pētījums, kas akcentē inteliģenta un iejūtīga cilvēka aso sociālpsiholoģisko redzējumu par pretrunīgo laikmetu.  Turaidas muzejrezervātam, sagatavojot grāmatu, bija svarīgi ne tikai izcelt no aizmirstības daļu no Pērsieša literārā mantojuma, bet arī apvienot to ar pētījumu un komentāriem, kuru uzdevums ir analizēt rakstnieka daiļdarbus noteiktā laiktelpā no kultūrvēsturiskā viedokļa.

Pērsietis (Kārlis Zemītis) astoņus gadus, no 1893. gada jūlija līdz pat savai nāvei 1901. gadā, strādāja par Turaidas pagasta rakstvedi. Šajā laikā tapa literāri darbi, kuros viņš aprakstīja vidi, kurā dzīvoja un kuru pazina. Grāmatā “Muiža pagasta rakstveža skatījumā” publicēti tie rakstnieka darbi, kas tapuši Turaidā pavadītajos gados un kuros vistiešāk konstatējami Turaidā pavadītā laika atspulgi.

Saturs

Pērsieša biogrāfija L.Kreišmane. Turaidas muiža un pagasta rakstvedis Kārlis Zemītis (Pērsietis) V.Vecgrāvis. Pērsieša proza: pagasta un muižas cilvēki kā morālo vētību un antivērtību spogulis A.Goba. Pērsieša dzīve un darbs. Fragmenti no 1930. gada publikācijas K.Jurgens. No Pērsieša dzīves. 1929. gada publikācija Pērsieša proza Dāvis Pats īpašnieks Pie tēva Vai nu katram iztapsi Tu tikai otram Uz mūžu apdrošināts Kalmju kalniņš Pērsieša dzeja Dziļaršana Par piemiņu Turaidas 2=kl. ministrijas skolas jaunā nama atvēršanai 1898. Grāmatu katru dienu var iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.
    Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Turaidas muzejrezervāts