Turaidas
muzejrezervāts

18. oktobrī – Turaidā starptautiska konference “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”


Starptautiska konference “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”

2017. gada 18. oktobrī Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

KONFERENCES PROGRAMMA

10.00 - Konferences atklāšana Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore Juris Austris Rāviņš, Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 10.15 - 10.45 – Reformu kustības nepārtrauktība Rietumeiropā un Livonijā Andris Priede, Dr. hist. eccl.,  Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents, Baznīcas vēsturnieks 10.45 – 11.15 - Apvienojot veco pasauli ar jauno ticību. Reformācijas laikmets caur materiālās kultūras pētījumu prizmu Erki Rusovs (Erki Russow), PhD, Tallinas Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures, arheoloģijas un mākslas vēstures institūta vadošais pētnieks 11.15 – 11.45 – Vācu reformācijas atspulgi Livonijas 16. gs. krāsns keramikā Ose, Ieva, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste 11.45 – 12.05 –Dītrihs Butlars un Livonijas pilsnovadu amatpersonas Reformācijas kontekstā Inta Dišlere, Dr. h.c.hist., Tukuma muzeja “Durbes pils” vadītāja, vēsturniece 12.05 – 12.25 –Evaņģēliskais vasaļu grupējums Rīgas arhibīskapa Brandenburgas Vilhema laikā Vija Stikāne, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā 12.25 – 13.00 Kafijas pauze 13.00 13.30 – Grēksūdze jeb bikts luterāņu liturģiskajā praksē un tās mākslinieciskais ietērps Ojārs Spārītis, Dr. art., Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors 13.30- 13.50 –Luterānisma mūzikas kopšanas atspoguļojums 17. gadsimta arhivālijās: Vidzemes piemērs Ieva Pauloviča, Dr. art., biedrība “Idoves mantojums”, kultūras vēsturniece 13.50 – 14.05 – Turaidas luterāņu baznīcas kapsētas izpēte Egils Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheologs 14.05 – 14.25 – Vidzemes luterāņu mācītāji latviešu izglītības kontekstā 19. gs. pirmajā pusē Edgars Ceske, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists vēsturnieks 14.25 – 14.45 - Diskusija 15.00 – 15.30 - Iepazīšanās ar izstādi “Bībeles un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” Turaidas baznīcā Vada Mag.hist., Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane 15.30 - 17.00 - Turaidas muzejrezervāta ekspozīciju apskate kopā ar muzeja gidu

Konferences valodas: latviešu un angļu Dalība bez maksas Vairāk informācijas pa tālr. 26572142

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts