Turaidas
muzejrezervāts

Reformacija_konf

18. oktobrī – Turaidā starptautiska konference “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”


Starptautiska konference
“Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”

2017. gada 18. oktobrī
Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

KONFERENCES PROGRAMMA

10.00 – Konferences atklāšana
Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore
Juris Austris Rāviņš, Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs

10.15 – 10.45 – Reformu kustības nepārtrauktība Rietumeiropā un Livonijā
Andris Priede, Dr. hist. eccl.,  Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents, Baznīcas vēsturnieks

10.45 – 11.15 – Apvienojot veco pasauli ar jauno ticību. Reformācijas laikmets caur materiālās kultūras pētījumu prizmu
Erki Rusovs (Erki Russow), PhD, Tallinas Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures, arheoloģijas un mākslas vēstures institūta vadošais pētnieks

11.15 – 11.45 – Vācu reformācijas atspulgi Livonijas 16. gs. krāsns keramikā
Ose, Ieva, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

11.45 – 12.05 –Dītrihs Butlars un Livonijas pilsnovadu amatpersonas Reformācijas kontekstā
Inta Dišlere, Dr. h.c.hist., Tukuma muzeja “Durbes pils” vadītāja, vēsturniece

12.05 – 12.25 –Evaņģēliskais vasaļu grupējums Rīgas arhibīskapa Brandenburgas Vilhema laikā
Vija Stikāne, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā

12.25 – 13.00 Kafijas pauze

13.00 13.30 – Grēksūdze jeb bikts luterāņu liturģiskajā praksē un tās mākslinieciskais ietērps
Ojārs Spārītis, Dr. art., Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors

13.30- 13.50 –Luterānisma mūzikas kopšanas atspoguļojums 17. gadsimta arhivālijās: Vidzemes piemērs
Ieva Pauloviča, Dr. art., biedrība “Idoves mantojums”, kultūras vēsturniece

13.50 – 14.05 – Turaidas luterāņu baznīcas kapsētas izpēte
Egils Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheologs

14.05 – 14.25 – Vidzemes luterāņu mācītāji latviešu izglītības kontekstā 19. gs. pirmajā pusē
Edgars Ceske, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists vēsturnieks

14.25 – 14.45 – Diskusija

15.00 – 15.30 – Iepazīšanās ar izstādi “Bībeles un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” Turaidas baznīcā
Vada Mag.hist., Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane

15.30 – 17.00 – Turaidas muzejrezervāta ekspozīciju apskate kopā ar muzeja gidu

Konferences valodas: latviešu un angļu
Dalība bez maksas
Vairāk informācijas pa tālr. 26572142

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi