Turaidas
muzejrezervāts

III Starptautiska konference ” Kultūras un vēstures mantojuma popularizēšana: saturs, formas un darba metodes”. Fotogalerija


Turaidas muzejrezervātā 6. oktobrī notika jau III starptautiskās konferences “Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes” otrā diena, kuru organizēja biedrība “Segewold” sadarbībā ar Pleskavas pilsētas Kultūras pārvaldi (Krievija) un Turaidas muzejrezervātu, Valmieras, Limbažu u.c. Latvijas pilsētu atbalstu. Konferences pirmā diena tika rīkota Pleskavā 5.oktobrī, otrā diena norisinājās Valmierā, Limbažos un Turaidā, bet trešās dienas aktivitātes notika Jūrmalā, Balvos un Alūksnē. Šī gada konferences apakštēma bija “Sakrālais kultūras mantojums”.

Konferences dalībnieki Turaidā klausījās Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ziņojumu “Turaidas muzejrezervāta darbība un stratēģija 2014-2023”, Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Jura Austra Rāviņa ziņojumu “Novada vēstures popularizēšana Krimuldas baznīcā”, kultūrvēsturiskās biedrības “Zegewold” pārstāvja Viktora Gobas ziņojumu “Pareizticība un kņazi Kropotkini” un Pleskavas kultūras pārvaldes vecākās metodiķes Ludmilas Vladimirovas ziņojumu “Starpvalstu pieredze starptautiskās konferences” Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes” organizēšanā”.

Pēc ziņojumu daļas konferences dalībnieki iepazinās ar muzejrezervāta veidoto izstādi “Pilsonis” un kopā ar TMR Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāju Jolantu Dukaļsku iepazinās ar sakrālās kultūras mantojumu Turaidas baznīcā un pilī.

Starptautiskā konference “Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana: saturs, forma un darba metodes” šogad notika jau trešo gadu pēc kārtas un arī šogad tika nolemts, veicinot kultūras mantojuma un tūrisma nozares speciālistu sadarbību abu valstu starpā, arī turpmāk rīkot konferences, veidojot profesionālu platformu kultūrtūrisma aktualitāšu un problēmjautājumu apspriešanai un starpvalstu kultūras sakaru veicināšanai.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts