Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas vēsturisko dīķu kaskādes atjaunošana


Turaidas muzejrezervāta teritorijā apzinātas 26 seno dīķu vietas. No tām 17 vietās atjaunoti dīķi un deviņi aizauguši mežā, laika gaitā tiem sagruvuši aizsprosti un ūdens no tiem aiztecējis.

Pēc Latvijas valsts Meliorācijas Projektēšanas institūta projekta 1988. gadā Turaidā veikta dīķu atjaunošana, neizmainot to krastu konfigurāciju, veidoti meniķi un izbūvēti aizsprosti. Tagad pienācis laiks tos atjaunot, jo laika gaitā ūdens iedarbībā krastus un aizsprostus skārusi erozija, aizsprosti zaudējuši savu ūdensnecaurlaidību. Savu lomu izspēlējuši arī kādreiz dīķos dzīvojošie bebri – tie rakuši alas, grauzuši apkārtējos kokus, aizdambējuši meniķus un veidojuši aizsprostus, tādējādi dīķu kaskādi pārveidojot pēc savas gaumes.

Lai uzlabotu Turaidas muižas saimnieciskā centra dīķu kaskādes tehnisko stāvokli un atjaunotu Turaidas vēsturiskā centra kultūrainavu, pēc Turaidas muzejrezervāta pasūtījuma šobrīd notiek vides atjaunošanas un labiekārtošanas darbi - 10 dīķu krastu slīpināšana, aizsprostu pastiprināšana, nogāžu planēšana, kā arī ūdens regulatoru remonts un pārbūve. Darbu pēc SIA “Inženieru biroja “Profecto” izstrādātā būvprojekta veic SIA “Intergeo Baltic”.

Pavasarī projektā paredzēta dīķiem pieguļošās teritorijas labiekārtošana - tiks sakoptas nogāzes, krasti, kā arī atjaunoti esošo celiņu un taku grants segumi. Lai saudzētu dīķos mītošās zivis, darbu veikšanai nav paredzēta dīķu ūdens nolaišana. Izņēmums ir viens dīķis, kuram paredzēts atjaunot aizsprostu pilnībā.

Dīķi Turaidas muižas centrā minēti un kartēs attēloti jau kopš 16. gadsimta. Pirmie dīķi ierīkoti “bruņinieku bedrēs”, ievadot tajās avotu un strautiņu ūdeņus. Senākās atrastās meniķu atliekas liecina, ka Turaidā tie būvēti vismaz pirms 200 gadiem.

Dainis Linmeijers Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts