Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas vēsturiskā centra Mežaparkā notiek labiekārtošanas darbi projekta “Dārza pērles” ietvaros


estTuraidas muzejrezervāta vēsturiskā centra Mežaparkā tiek veikti labiekārtošanas darbi, kurus daļēji finansē Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekts “Dārza pērles”. Projekta galvenais mērķis ir dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu, pievilcīgu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu “Dārza Pērles”. Turaidas vēsturiskā centra Mežaparkā šobrīd notiek labiekārtojuma projekta pirmās kārtas realizācija. Tās ietvaros plānota divu vēsturisko dīķu atjaunošana, gājēju celiņu izbūve, soliņu izgatavošana un atpūtas vietu ierīkošana.  Lai informētu apmeklētājus par Mežaparka dabas vērtībām, plānots uzstādīt stendus, kuros apmeklētāji varēs uzzināt par mežaparkā esošo koku un kukaiņu nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Galvenās projekta aktivitātes -  Nodrošināta dārza tūrisma produktu attīstība un pakalpojumu dizaina izstrāde; -  Realizēta parku un dārzu īpašnieku un apsaimniekotāju kapacitātes veidošana; - Dārzu Pērļu maršruta izveide, reklamēšana un publicitātes veidošana (gan vietējā, gan starptautiskos tirgos), tai skaitā internetā balstītas maršruta rokasgrāmatas izveide, dalība starptautiskajās izstādēs, atvērtā dārza nedēļas pasākumi; -  Veikti nelieli uzlabojumi dārzos un parkos, lai tos padarītu pievilcīgākus un uzlabotu apmeklētāju pieredzi

Projekta partneri: Vadošais partneris: Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekta partneri Latvijā: Latvijas Universitāte, Turaidas muzejrezervāts, nevalstiskās organizācijas “Limbažu lauvas” un “Oleru muiža”, kā arī Amatas, Burtnieku, Gulbenes, Kocēnu un Rūjienas novadi. Projekta partneri Igaunijā: NVO Igaunijas Dārzi (Estonian Gardens), Tartu Universitāte (Pērnavas Koledža); Vīlandes Reģiona Attīstības centrs; Pērnavas Reģions; Hījumā Profesionālā skola; Pērnavas pilsēta, Sangastes muiža. Visi partneri ar savu piedāvājumu iekļausies jaunajā dārzu un parku maršrutā, veidojot kopīgu tūrisma produktu. Projekts ilgst līdz 2020. gada 31.oktobrim.

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts