Turaidas
muzejrezervāts


Atvadu vārdi Tatjanai Bergai


Tatjana_Berga2. oktobrī mūžībā devusies Tatjana Berga (1944.09.12–2020.02.10.), arheoloģe, habilitētā vēstures doktore, viena no izcilākajām numismātēm Latvijā.

Tatjana Berga savu darbu mūžu veltījusi Latvijas kultūras mantojuma izpētei un saglabāšanai. Viņa pētīja un pārzināja Latvijā atrasto monētu klāstu. Pētniece atsaucīgi dalījās zināšanās ar teju visiem Latvijas muzejiem. Numismāta darbs nav tikai monētu noteikšana. Bez numismātiskā materiāla nav iespējams izprast pagātnes notikumus. Uz šī materiāla pamata var spriest par attiecīgā laikmeta saimniecību, ekonomiskajiem sakariem, sabiedrības noslāņošanos u.c. procesiem.

Tatjana Berga 1972. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes vēstures fakultāti, 1980. gadā ieguvusi vēstures zinātņu kandidāta grādu, 1992. gadā – vēstures doktora grādu. Vadījusi daudzus arheoloģiskos izrakumus Valmieras senpilsētā un pilī, Mūrmuižā, Liepaskalnā, Umurgas Stūru senkapos u.c. Ilggadēja Tatjanas Bergas pamatdarba vieta bija LU (agrāk LZA) Latvijas vēstures institūts, bet kopš 1993. gada – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Tatjana Berga ilgus gadus radoši sadarbojās arī ar Turaidas muzejrezervātu. Pētot krājuma monētu kolekciju, Tatjana Berga noteikusi ap 500 dažādās viduslaiku Eiropas un arābu zemēs kaltās monētas, kas atrastas Turaidas pils, Baznīckalna un Annas kalna viduslaiku kapsētas arheoloģiskajos izrakumos, kā arī Krimuldas Raganas 10.–12. gadsimta depozītā. Pētījumu rezultātā izdoti divi katalogi – “Krimuldas Raganas depozīts” (2012) un “Turaidas pilī atrastās monētas”(2016). Šobrīd sagatavošanā jau trešais katalogs “Arheoloģiskie atradumi turaidas Baznīckalna kapsētā”, kurā iekļautas 66 Tatjanas Bergas zinātniski apstrādātās  monētas. Īpaši svarīgi šajā katalogā bija noteikt monētu izgatavošanas vietu un laiku, jo šīs ziņas kalpos Turaidas Baznīckalna kapsētas apbedījumu datēšanai.

Skumji, ka pētniecei nav lemts sagaidīt jaunās publikācijas izdošanu, kas plānota nākošajā gadā. Taču viņas ieguldītais zinātniskais darbs būs pieejams vienmēr, dodot pienesumu Latvijas vēstures izzināšanā, papildinot datu bāzi par apbedīšanas tradīcijām un naudas apriti Latvijas teritorijā 13.-18. gadsimtā.

Dziļā cieņā pieminot Tatjanu Bergu, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un viss kolektīvs izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi