Turaidas
muzejrezervāts


Atskats uz starptautiskā folkloras festivāla BALTICA norisēm Turaidas muzejrezevātā 1988. – 2018.


Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” ir plašākie un sabiedrībā populārākie tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs, kuros piedalās folkloras grupas, kas popularizē autentisko folkloru un tradīcijas, kā arī veicina tradicionālās kultūras saglabāšanu kultūras procesos. Festivāla misija ir saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sabiedrībā latviešu, līvu, latgaliešu un citu tautu un tautību tradicionālo kultūru un nemateriālā kultūras mantojuma prasmes; rūpēties par tautas morālo vērtību, garīguma un pašcieņas veicināšanu un noturīgumu un veicināt paaudžu saliedētību un dzimtas tradīciju saglabāšanu.

Festivāls norisinās katru gadu jūlija otrajā nedēļā vienā no Baltijas valstīm (Lietuva, Latvija, Igaunija) saskaņā ar CIOFF (Starptautisko folkloras festivālu un tradicionālo mākslu organizāciju padome pie UNESCO) noteikumiem. Festivālam Latvijā ir piešķirts CIOFF sertifikāts. Festivāls pirmo reizi organizēts 1987. gadā Lietuvā. Latvijā festivāls pirmo reizi izskanēja 1988. gadā.

Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” norises vietas Latvijā katru reizi mainījušās, tas izdzīvots gan Vidzemē, gan Kurzemē, Latgalē un Zemgalē, gan katru reizi arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā, bet nemainīgi pēc pašu festivāla dalībnieku vēlēšanās festivāla norises rīkotas arī Turaidā, Dainu kalnā, tādējādi apliecinot Dainu kalna kā tautas identitātes vietu, kur tiek nodotas tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes un koptas tradīcijas un ieražas.

Šoreiz piedāvājam ieskatīties aizvadīto gadu fotomirkļos.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi