Turaidas
muzejrezervāts


Aicinām darbā juristu.


Valsts aģentūra „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts” konkursa kārtībā aicina darbā JURISTU/-I Darba pamatpienākumi:
 1. Izstrādāt muzejrezervāta iekšējos normatīvos dokumentus, saskaņot tos ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, organizēt to ieviešanu.
 2. Saskaņot un novērtēt muzejrezevāta struktūrvienību (darbinieku) izstrādātos iekšējos normatīvos aktus, novērtēt to atbilstību LR normatīvajiem aktiem
 3. Izstrādāt un saskaņot līgumprojektus un citus dokumentus, t.sk. publisko iepirkumu dokumentāciju.
 4. Līdzdarboties informācijas apritē, iepirkumu komisijā un iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanā.
 5. Konsultēt darba, pārvaldes un kultūras mantojuma saglabāšanas problēmu juridiskos aspektus, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.
 6. Pārstāvēt vadības uzdevumā muzejrezerāta intereses valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām atbilstoši pilnvarojumam.
Prasības pretendentiem:
 1. Augstākā juridiskā izglītība
 2. Trīs gadu profesionālā pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādē
 3. Pārzināt tiesību sistēmu kopumā, ar izpratni par:
- kultūras nozari reglamentējošajiem tiesību aktiem un politikas dokumentiem - kultūras pieminekļu aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu - nekustamā īpašuma un būvniecības (restaurācijas) juridisko jautājumu risināšanu - iepirkumu jomu 4.   Prasme sagatavot juridiskus dokumentus, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības Spēja analītiski domāt, patstāvīgi rast risinājumus, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemties atbildību par padarīto. 5.   Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli. 6.   Latviešu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību) un datorprasmes. Piedāvājam
 1. Radošu un atbildīgu darbu
 2. Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 3. Profesionālās pilnveidošanās iespējas
Pieteikšanās termiņš līdz 2012. gada 25.jūnija plkst. 16:00. Lūdzam iesniegt CV un pieteikuma vēstuli, ar norādi „Jurista vakance”, sūtot to elektroniski uz e-pastu: personaldala.tmr@apollo.lv vai iesniedzot personīgi Turaidas muzejrezervātā, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Papildus informācija: tālr. 67971402
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts