Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts sveic Starptautiskajā tūrisma dienā


Muzejrezervāta apmeklētāji 27. septembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā tūrisma diena. Latvijā tas ir laiks, kad daba iekrāsojas brīnišķīgos toņos un aicināt aicina vietējos apceļot pašiem savu zemi. „Zelta lapu” laikam Turaidas muzejrezervāts ir sagatavojies īpaši, muzeja apmeklētājiem piedāvājot vairākus jaunus izdevumus, kas palīdz orientēties muzeja piedāvājumā un sniedz iespēju izzināt notikumus, kas saistīti ar Latvijas vēsturi. Gada sākumā tika izdots apjomīgs ceļvedis latviešu valodā par Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām un tajās pausto Turaidas vēsturiskā centra tūkstošgades stāstu. Starptautiskajā tūrisma dienā, 27. septembrī, Turaidas muzejrezervāts organizē krievu valodā vēstošo mediju dienu un tajā ceļvedis tiks vērts krievu valodā, bet oktobra vidū tas būs pieejams arī angļu valodā. Septembra sākumā klajā nāca jauns katalogs par ekspozīcijā skatāmo Gaujas lībiešu sudraba rotu un monētu Krimuldas Raganas depozītu. Domājot par informācijas pieejamības uzlabošanu apmeklētājiem, muzejs šogad sagatavojis muzejrezervāta karti-ceļvedi jau desmit valodās. Šogad Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu atkal ir pieaudzis. Nozīmīga muzeja viesu daļa Turaidā ierodas tūrisma firmu organizētās grupās. Apmeklētāju statistika liecina, ka arvien vairāk tūristu grupu ierodas no Spānijas, Turcijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Krievijas, Dienvidkorejas un Honkongas. Ilgus gadus nozīmīgu vietu gan grupu apmeklējumos, gan individuālajos ieņem ceļotāji no Vācijas. Šīs vasaras jūlija un augusta mēneši iepriecina ar Igaunijas un Lietuvas individuālo ceļotāju skaita pieaugumu. Kopumā sezonas laikā muzejrezervātu apmeklējuši tūristi no aptuveni 80 dažādām pasaules valstīm. Apmeklētāju piesaistei muzejrezervāts jau ilgstoši un cieši sadarbojas ar dažādiem tūrisma nozares pārstāvjiem. Ik gadu tiek noslēgti jauni sadarbības līgumi ar tūrisma firmām gan Latvijā, gan ārzemēs. Cieša saikne tiek uzturēta arī ar individuālajiem gidiem, kuri pavada grupas Turaidas muzejrezervātā. Par ļoti labi apmeklētu pasākumu ir kļuvusi gadskārtējā Turaidas muzejrezervāta Informācijas diena, kas katru gadu notiek aprīļa sākumā un kuras laikā gidi un sadarbības partneri tiek informēti par sezonas aktualitātēm muzejā, kā arī tiek organizētas vairākas izglītojošas lekcijas par kultūrvēstures jautājumiem. Mārketinga aktivitāšu realizācijai ārvalstu tūristu auditorijai muzejrezrevāts sadarbojas ar vairākām organizācijām – Siguldas novada pašvaldību, Vidzemes tūrisma asociāciju, Tūrisma attīstības valsts aģentūru un citām. Kopā ar Siguldas reģiona tūrisma biedrību un vairāk nekā 50 sadarbības partneriem, Turaidas muzejrezervāts šogad ir iesaistījies Gaujas nacionālā parka klāstera projektā, kas paredz reģiona konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajā tirgū un jaunu apmeklētāju piesaisti. Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne aicina: „Kultūras mantojuma saglabāšana, tautas atmiņas un vēstures liecību uzturēšana ir darbs, ko var veikt tikai ar daudz cilvēku labo gribu un atbalstu. Muzejrezervāta apmeklējums ir viens no šī atbalsta apliecinājumiem.” Starptautiskajā tūrisma dienā Turaidas muzejrezervāts izsaka pateicību visiem Siguldas novada iedzīvotājiem par muzejrezervāta apmeklējumu un aicina 28. septembrī plkst. 18.00 uz lībiešu dzejas vakaru "Jõvā ȭdõg! - Labvakar!". Pateicība visiem tūristiem un Latvijas un ārvalstu tūrisma nozares pārstāvjiem par līdzšinējo sadarbību un aicinājums arī turpmāk būt radošiem kultūrtūrisma piedāvājumā un popularizēšanā.
Gunta Zaķīte TMR Apmeklētāju centra vadītāja
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts