Turaidas
muzejrezervāts

vpf_1416

Muzeju nakts dabas krāšņums Turaidā


Šī gada akcijas „Muzeju nakts” tēma bija „Zaļā krāsa –mežs”, kuras ietvaros muzeji piedāvāja iespēju izzināt dabas un kultūras mantojuma stāstus. Turaidā paralēli plašajai programmai „Zaļā dzīvība Siguldā, Turaidā, Krimuldā” pati daba piedalījās visā savā krāšņumā, papildinot programmu ar ievziedu un ābeļziedu smaržām, lakstīgalu pogošanu, pērkona dārdiem un lietu, apliecinot dabas varenību un noteikto lietu kārtību, nedaudz patraucējot sagatavoto programmas norisi brīvdabā.

Tomēr, neskatoties uz lietus negaisiem, Turaidas muzejrezervātā šogad Muzeju naktī viesojās vairāk par 7400 apmeklētājiem un ikviens atrada savām interesēm un vēlmēm atbilstošu norisi. Apmeklētāji iepazina ekspozīcijas Turaidas pilī, dārznieka mājā un muižas saimnieciskajā centrā, priecājās par izstādēm, kas iepazīstināja ar arheologa Jāņa Graudoņa veikumu un dzīvesgājumu un krājumā esošajām gleznām par dabas tēmu. Daudzo apmeklētāju izteiktā pateicība un smaidi apliecināja, ka Turaidas muzejrezervāts ir īpašā vieta, kur šī gada „Muzeju nakts” tēma par dabas bagātībām sajūtama vispilnīgāk, jo senās ēkas-pieminekļi esoši tik krāšņā kultūrainavā jau paši par sevi atspoguļo dabas un cilvēka radīto harmoniju.

Turaidas muzejrezervāts izsaka pateicību daudzajiem sadarbības partneriem, kuru kopīgā sirdsdarbā izdevās iepriecināt tūkstošiem apmeklētāju šajā pavasara naktī. Pateicība Dabas aizsardzības pārvaldei un personīgi  Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietniekam Mārtiņam Zīvertam un vecākajai valsts vides inspektorei Andai Andrušaitei. Šogad Gaujas nacionālajam parkam aprit 40 gadi kopš tā dibināšanas un „Muzeju nakts” ietvaros ikvienam apmeklētājam bija iespēja gan klausīties Mārtiņa Zīverta stāstā par dabas mantojumu, gan pašiemm izzināt dabas bagātības, piedaloties interaktīvās spēlēs un vides darbnīcās, kurās savu artavu sniedza arī SIA „Siguldas minerālūdens”. Sirsnīga pateicība Turaidas muzejrzervāta Atbalsta biedrībai, kuras biedri, atsaucoties biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Krastiņas idejai, speciāli šai naktij no pašu radītām fotogrāfijām un gleznām izveidoja izstādi „Dabas zaļā rotaizjūti, parādi, sajūti!” un visu vakaru Turaidas pils Ziemeļu tornī stāstīja savus stāstus par mīlestību pret dabu, cilvēkiem un kultūras mantojumu. Paldies mūsu sadarbības partneriem māksliniekiem Initai un Vitoldam Straupēm, Andrim Meļķim un Sabīnei Stālei, kalējam Andrim Ščeglovam, kas Turaidas pils pagalmā, Galvenajā tornī un muižas smēdē dalījās ar savām zināšanām un pašu darinājumiem. Liels paldies Turaidas evanģēliski luteriskās draudzes mācītājam Didzim Seržānam par svētbrīdi baznīcā, kas sniedza sirds mieru dabas stihiju plosītajā brīdī. Paldies māksliniekam Valdim Celmam par latvisko zīmju skaidrojumu un pateicība gan lielajiem, gan mazajiem māksliniekiem, kas „Muzeju naktī” ar savu skanīgo dziedājumu un košajām dejām veidoja svētku noskaņu – pateicība Latvijas mežu darbinieku vīru korim „Silvicola” un diriģentam Aivaram Opincānam, Siguldas pilsētas korim „Spārni” un diriģentei Līgai Ādamsonei, Siguldas pagasta korim „Sigulda” un diriģentei Līgai Vasiļjevai, Lēdurgas korim „Lettegore” un diriģentei Maritai Mazurēvičai-Mottei, Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” bērnu deju kolektīvam „Sidrabiņš”, vadītājai Lilitai Jansonei, Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvam „Vizbulīte”, vadītājai Indrai Ozoliņai, Krimuldas Tautas nama bērnu vokālajam ansamblim „Podziņas”, vadītājai Irēnai Ignatovai, Rīgas grupai „Vētras saites” un dzejniekam Edvīnam Raupam. Mirklis šis – kāds bija nosaukums nakts koncertam – patiesi bija īpašs, dabas norisēm caurstrāvots un piepildīts.

 , ,        Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi