Turaidas
muzejrezervāts

29. augustā – Starptautiska konference “Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100”


Starptautiska konference „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim -100”  sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu

2013. gada 29. augustā Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā

Gatavojoties Latvijas arheoloģijas un arhitektūras pieminekļa – Turaidas pils 800 gadei, kas tiks atzīmēta 2014. gadā, un svinot Latvijas arheologa Jāņa Graudoņa simtgadi, Turaidas muzejrezervāts 2013. gada  29. augustā aicina uz starptautisku zinātnisku konferenci „Pils. Arheoloģija. Muzejs. Arheologam Jānim Graudonim – 100”.

Konference iecerēta kā starpdisciplinārs, starptautisks forums par arheoloģijas lomu vēstures pieminekļu izpētē, par mūra piļu nozīmību kultūras mantojumā, muzeju un sabiedrības lomu kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Konferencē īpaša uzmanība tiks veltīta izcilas personības – arheologa, Dr. Habil. hist. Jāņa Graudoņa (1913 – 2005) mūža ieguldījuma popularizēšanai un diskusijai par kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšanas sabalansētību ar kultūras mantojuma saglabāšanu.

Jānis Graudonis vairāk kā 25 gadus veltījis Turaidas pils arheoloģiskajai izpētei. Arheologs vadījis 36 arheoloģiskās ekspedīcijas un publicējis vairāk kā 430 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus. Jāņa Graudoņa aktīvā sabiedriskā darbība veicinājusi daudzpusīgu kultūras procesu attīstību, kā arī Rīgas reģiona kultūrvides vērtību apzināšanu un popularizēšanu. Viņa vadītā Turaidas pils arheoloģiskā izpēte iezīmējusi pozitīvu lūzumu attieksmē pret viduslaiku kultūras mantojumu.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociāciju, kuras ilggadējais biedrs ir arī Turaidas muzejrezervāts, kā arī LU Latvijas vēstures institūtu un  citiem sadarbības partneriem. Tajā aicināts piedalīties ikviens interesents, kam ir interese par vēsturi, arheoloģiju un tās lomu mantojuma saglabāšanā. Interesentiem būs nodrošināta iespēja papildināt zināšanas Latvijas un Eiropas vēsturē, iepazīties ar citu Eiropas valstu viduslaiku piļu pētniecības rezultātiem, kā arī piedalīties diskusijā un radošā pieejā, meklējot jaunas kultūras mantojuma saglabāšanas formas.

 KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00 – Reģistrācija, rīta kafija 10.00 – 10.30 – Konferences atklāšana 1. sesija 10.30 – 11.00   Arheoloģiskā izpēte un muzeja ekspozīcijas                             Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore 11.00 – 11.25   Arheoloģiskie izrakumi Turaidas pilī Jāņa Graudoņa vadībā                             Guntis Zemītis, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta direktors 11.25 – 11.50  Divu arheologu sadarbība viduslaiku piļu pētniecībā                           Zigrīda Apala, Dr. hist. h.c., LU Latvijas vēstures institūts 11.50 – 12.00  Arheologs Jānis Graudonis                            Ēvalds Mugurēvičs, Dr. habil. hist. 12.15 – 13.15 – Pusdienas 2.sesija 13.15 – 13.40    Izrakt, konservēt un eksponēt - no izrakumu bedres līdz ekspozīciju vitrīnām                              Riikka Saarinena, Turku Muzeju centrs (Somija) 13.40 – 14.05 – Veidojot vēsturi nozīmīgu. Nyborgas pils un pilsētas potenciāls pasaules mantojuma kontekstā                              Janus Mollers Jensens, Dr.hist., Nyborgas pils muzejs (Dānija) 14.05 – 14.30 – Pils muzejs kā vēsturiskā mantojuma izplatīšanas instruments                               Ugnis Budvidas un Tomass Petrauskas, Traķu Vēstures muzejs (Lietuva) 14.30 – 14.55 – Piļu loma viduslaiku Austrumbaltijas ainavas fiziskajā un konceptuālajā pārveidošanā                              . Aleks Pluskovskis, Dr.hist. (Lielbritānija) 14.55 – 15.15 – Kafijas pauze 3. sesija 15.15 – 15.40   Ziemeļkurzemes vēsturisko laiku apbedījumu vietas un Ventspils muzejs                             Armands Vijups, dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Ventspils muzejs 15.40 – 16.05 Jāņa Graudoņa devums Latvijas senvēstures izpētē                            Jānis Ciglis, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 16.05 – 16.30 – Diskusijas 16.30 – 17.00 – Kopīga fotografēšanās Turaidas pils pagalmā

Konferences valodas: latviešu un angļu. Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana. Dalība konferencē – bezmaksas. Pieteikšanās līdz 27. augustam: pa tālr. 67971402, mob. 26572142 vai rakstot  e-pasts: turaida.muzejs.lv

Dalībai pasākumā varat piereģistrēties arī te ievietotajā reģistrācijas formā:

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts