Turaidas
muzejrezervāts

Labiekārtošanas darbi pie Turaidas magazīnas

Teritorijas labiekārtošanas darbi Turaidā


Jau ilgāku laiku garāmbraucēji no Turaidas uz Inciema pusi var vērot darbu norisi Turaidas muzejrezervāta teritorijā - pakalnē ap „Rožkalnu ” māju, kas būvēta kā Turaidas pagasta magazīna laikā starp 1830. un 1843.gadu. Vienlaicīgi ar ēkas restaurācijas noslēgumu tiek veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi  ap to. Turaidas pagasta magazīnas mājas  apkārtne vienmēr ir bijusi ar mainīgiem grunts apstākļiem. Daudzviet konstatētas ļoti  mitras vietas ar pazemes avotu izplūdes pazīmēm, kas apgrūtināja zālienu kopšanu. Tā kā šī teritorija ir īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta pārvaldījumā un daļa no senās Turaidas muižas, tad pašreiz tiek veikti tās labiekārtošanas darbi. Visus teritorijas meliorācijas darbus veicis uzņēmums  SIA „ Meliorācija – A. G.”, valdes priekšsēdētāja Romualda Dovgjallo un darbu vadītāja Einara Birņa vadībā. Laika apstākļi šajā rudenī  bijuši labvēlīgi visu meliorācijas darbu pabeigšanai līdz septembra sākumam. Staignās vietas ir nosusinātas un pakalns atklājies savā krāšņumā. Pašreiz turpinās ceļu un laukumu ierīkošanas darbi, kurus veic SIA  „Ribetons ceļi".  Tiek gatavots kvalitatīvs grantēts un blietēts ceļu segums stāvlaukumam ap māju un kājnieku ceļam no vēsturiskās Šveices mājas līdz magazīnas mājai. Netālu no mājas paplašināts un iztīrīts nelielais dīķītis, kurā aug sarkanās ūdensrozes. Pēc visas teritorijas noplanēšanas un zāliena iesēšanas kalns pārvērtīsies par  zaļu pauguru ar  senlaicīgo Turaidas muižas magazīnas ēku kā galveno dominanti tā virsotnē. Nākošajā pavasarī  ap māju plānots stādīt rozes. Varbūt ar laiku kalns attaisnos senā mājas vārda -  „Rožkalni”  - simboliku un patiesi kļūs par cilvēku iemīļotu rozēm apstādītu kalnu.

Aivars Irbe Turaidas muzejrezervāta kultūrvides nodaļas vadītājs

         

                                                                .

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts