Turaidas
muzejrezervāts

LETONIKAS V kongress


Šogad 28. - 30. oktobrī notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotais Letonikas V kongress, kura  tēma ir „Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais”.

Akadēmiķi J. Stradiņš un S. Cimermanis snieguši plašu Letonikas jēdziena un satura konceptuālu skaidrojumu: "Letoniku" lielās līnijās varētu dēvēt kā starpnozaru kompleksu pētījumu par Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva un latviešu antropoloģiskā tipa veidošanos, senlatviešu cilšu apvienību, latviešu tautības un nācijas tapšanu, par latviešu un Latvijā mītošo cittautiešu etnisko, etnodemogrāfisko situāciju Latvijā pagātnē un mūsdienās, par latviešu valodas, folkloras un mitoloģijas veidošanos un situāciju mūsdienās, par latviešu tradicionālo dzīves veidu, materiālo un garīgo kultūru, tradīcijām, izglītību, tautas un profesionālo mākslu, to savstarpējām saiknēm, par latviešu un citu tautu kultūrvēsturiskajiem kontaktiem, par latviešu sabiedriskās domas, literatūras, zinātnes, grāmatniecības attīstību, par svarīgākajām vēstures norisēm, kas veidoja un ietekmēja latviešu likteņus, un citiem jautājumiem."

Letonikas kongresa norise pēc svinīgās atklāšanas Latvijas Zinātņu akadēmijā sadalīta sekojošās sekcijās:

 • Latvieši un Latvija. Nacionālās identitātes saglabāšana un stiprināšana;
 • Nacionālā un eiropeiskā identitāte;
 • Valoda – nacionālās identitātes pamats;
 • Cilvēks, sabiedrība, identitāte, valstiskums: vēstures un kultūras aspekti;
 • Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu  simboli;
 • Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā;
 • Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes;
 • Latvijas vēsture, sociālā atmiņa un identitāte;
 • Nacionālā identitāte un komunikācija;
 • Nacionālā identitāte un rīcībspēja;
 • Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība.

 Informācija par Letonikas V kongresu un programmu „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” atrodama mājaslapā www.nacionala-identitate.lv

Letonikas V kongresa ietvaros Turaidas muzejrezervātā 30.oktobra pēcpusdienā notiks Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēde. Par dalību un pieteikšanos Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēdē Turaidā plašāka informācija pieejama rakstot uz e-pastu: bspc@lza.lv vai zvanot pa tālr. 29449395.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts